Tweedemonitor / Kamervraag / De onvrede en een staking onder tolken en vertalersDe onvrede en een staking onder tolken en vertalers

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00246

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over de onvrede en een staking onder tolken en vertalers (ingezonden 13 januari 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat tolken en vertalers zich een vergeten beroepsgroep voelen en nu zelfs gaan staken?1 Wat is uw reactie op de aan u verstuurde brandbrief?

Vraag 2

Wat zijn de gevolgen van deze staking voor de justitie- en asielketen?

Vraag 3

Erkent u dat er al jaren beknibbeld wordt op de budgetten, waardoor de kwaliteit van de rechtsgang nu in gevaar is? Erkent u dat de tarieven sinds 1981 slechts eenmaal zijn verhoogd, met 2 procent, en dat een ZZP-er hier niet van rond kan komen?

Vraag 4

Waarom komt u niet tegemoet aan de eis vanuit de branche om een redelijk tarief te betalen, dat in tegenstelling tot uw tarieven wél in verhouding staat tot de verantwoordelijke taken binnen het JenV-domein?

Vraag 5

Bent u bereid zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met deze beroepsgroep en er alles aan te doen om deze onvrede weg te nemen, te zorgen voor een fatsoenlijke vergoeding en de kwaliteit te waarborgen? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

het bericht ‘Tolken en vertalers staken ‘totdat de minister met ons in gesprek gaat’’

De uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers

Het stakingsrecht van tolken en vertalers

De onvrede en een staking onder tolken en vertalers

Het bericht ‘Afghaanse tolken die Nederlanders hielpen onder vuur’

Aanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten

Het belang van professionele tolken in de zorg

De Europese aanbestedingen van diensten van tolken en vertalers in de strafrechtketen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl