Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard’Het bericht ‘Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00245

Vragen van de leden Koopmans (VVD) en Van Helvert (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard» (ingezonden 13 januari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het gevaar voor Nederlandse zeevarenden en reders?

Vraag 3

Waarom is de op 19 maart 2019 door de Eerste Kamer aangenomen Wet ter Bescherming Koopvaardij nog steeds niet in werking getreden?2

Vraag 4

Wat heeft u gedaan om hier vaart achter te zetten?

Vraag 5

Wilt u alles op alles zetten om deze wet uiterlijk 1 maart 2020 in werking te doen treden?


Gerelateerd

Het bericht ‘Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bezoek van de minister aan Zuid-Afrika

Het bericht ‘Omstreden jacht met bijna 80 man levert op: één dood zwijn’ en over het ‘Verslag bewegingsjacht 5 januari 2019 Wildbeheereenheid Zuid-Oost Twente’

Het Emergency Trust Fund for Africa (EUTF)

Piraterij in de Golf van Mexico

Het bericht ‘Zorgen om luchtvervuiling in Brabant en Limburg: 'Wat als er een tweede golf komt en het aantal doden hier weer hoger ligt?’

Het bijmengen van afvalstoffen aan brandstoffen en het ILT-rapport ‘Stookolie voor zeeschepen - Autobrandstoffen voor West-Afrika’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl