Tweedemonitor / Kamervraag / Gebrek aan zittingscapaciteit bij extra beveiligde rechtbankenGebrek aan zittingscapaciteit bij extra beveiligde rechtbanken

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00242

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over gebrek aan zittingscapaciteit bij extra beveiligde rechtbanken (ingezonden 13 januari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Meer zittingscapaciteit bij extra beveiligde rechtbanken noodzakelijk»?1

Vraag 2

Klopt het dat de al bestaande extra beveiligde zittingslocaties, de Bunker in Amsterdam en het Justitieel Complex Schiphol, al vrijwel vol zitten voor komend jaar? Wat is uw reactie hierop?

Vraag 3

Bent u het eens met de uitspraak van Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, dat veel meer zittingscapaciteit nodig is bij extra beveiligde rechtbanken komend jaar? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Welke gevolgen zal het gebrek aan zittingsruimte voor zware strafzaken voor de komende tijd uw inziens hebben, onder meer voor de doorlooptijd van deze in het oog springende strafzaken?

Vraag 5

Bent u het eens met de heer Naves dat deze extra beveiligde rechtbanken onvoldoende tegemoet komen aan de wensen van slachtoffers en journalisten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u van plan hier maatregelen toe te treffen?

Vraag 6

Klopt het dat u met de Raad voor de rechtspraak in gesprek bent over het gebrek aan zittingscapaciteit bij extra beveiligde rechtbanken? Hoe vorderen deze gesprekken? Welke maatregelen bent u van plan wanneer te treffen? Overweegt u een nieuwe extra beveiligde rechtbank in te richten? Zo ja, wat zullen hiervoor de kosten zijn en hoe worden die kosten gedekt?


Gerelateerd

Gebrek aan zittingscapaciteit bij extra beveiligde rechtbanken

Beveiligde GGZ-zorg

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Belemmeringen voor verduurzaming van de financiële sector

De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

Het bericht ‘Onrust bij thuiszorg en wijkverpleging om gebrek aan bescherming’.

Het bericht ‘Onrust bij thuiszorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg en ouderen zorg bij gebrek aan bescherming en beperkt testen personeel’.

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl