Tweedemonitor / Kamervraag / Complicaties door onprofessionele behandelingenComplicaties door onprofessionele behandelingen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00101

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over complicaties door onprofessionele behandelingen (ingezonden 8 januari 2020).

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat de beroepsvereniging voor cosmetische artsen, de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG), een meldpunt heeft geopend om een beeld te krijgen van de omvang en de aard van misstanden bij cosmetische ingrepen? In hoeverre is de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) hierbij betrokken? Hoe verhoudt dit meldpunt zich tot het meldpunt medische missers van de NVPC?1 2 3

Vraag 2

Wilt u reageren op de zorgen die artsen hebben aangegeven, dat zij patiënten kennen die complicaties hebben gekregen na een cosmetische behandeling met medische apparatuur die verleend is door niet-bevoegden? Zijn artsen die zich «cosmetisch arts» noemen, bevoegd? Hoe is de relatie tussen artsen die zich «cosmetisch arts» noemen en plastisch chirurgen? Wie is bevoegd tot het doen van cosmetische ingrepen?4

Vraag 3

Kunt u aangeven wat de recente bevindingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn over behandelingen in de cosmetische sector, constaterende dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (destijds IGZ) haar toezicht op cosmetische (invasieve) behandelingen in 2015 heeft versterkt?5

Vraag 4

Gaat de IGJ aanvullend toezicht houden op de cosmetische sector? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kunt u verklaren hoe de wildgroei van cosmetische bedrijfjes is ontstaan? Sinds wanneer is deze wildgroei ontstaan? Kunt u uw antwoord toelichten?6

Vraag 6

Welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat onbevoegden cosmetische ingrepen uitvoeren, terwijl dit wettelijk gezien niet is toegestaan? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 7

Zijn er maatregelen te nemen waardoor mensen niet meer de mogelijkheid krijgen om via internet apparaten aan te schaffen waarmee mensen zelf cosmetische handelingen kunnen verrichten? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 8

Bent u bereid om in gesprek te gaan met de NVPC en de IGJ om te bezien welke aanvullende maatregelen nodig zijn om deze misstanden aan te pakken? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

AD.nl, 6 januari 2020, «Artsen openen meldpunt voor misstanden in cosmetische zorg» (https://www.ad.nl/binnenland/artsen-openen-meldpunt-voor-misstanden-in-cosmetische-zorg~a0382319/).

X Noot
2

NVPC.nl, 31 oktober 2016, «Meldpunt cosmetische missers» (https://www.nvpc.nl/nieuws_detail.php?nieuws_id=276).

X Noot
3

Radar, 6 januari 2020, «Complicaties door onprofessionele cosmetische behandelingen» (https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/complicaties-door-onprofessionele-cosmetische-behandelingen/).

X Noot
4

Radar, 6 januari 2020, «Complicaties door onprofessionele cosmetische behandelingen» (https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/complicaties-door-onprofessionele-cosmetische-behandelingen/).

X Noot
5

Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2016–2017, nr. 847.

X Noot
6

Radar, 6 januari 2020, «Artsen bezorgd over cosmetisch ingrijpen door onbevoegden» (https://radar.avrotros.nl/testpanel/uitslagen/item/artsen-bezorgd-over-cosmetisch-ingrijpen-door-onbevoegden/).


Indiener

Henk van Gerven (SP)


Gericht

Bruno Bruins (VVD)


Access ( 12832 )

Publicatiedatum
8 januari 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl