Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord vragen van het lid Van den Hul over het lopende onderzoek naar Knikkebolziekte in Oost AfrikaAntwoord vragen van het lid Van den Hul over het lopende onderzoek naar Knikkebolziekte in Oost Afrika

Keywords:
Zaaknummer: 2020D53705

AH 1191

2020Z21537

Antwoord van minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 18 december 2020)

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de stand van zaken in het onderzoek naar de oorzaak, verloop en omvang van de knikkebolziekte in Oost-Afrika, uitgevoerd in Zuid-Soedan met financiële steun uit Nederland?[1]

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Heeft u ook signalen ontvangen dat het onderzoek naar de knikkebolziekte bemoeilijkt is door onveilige situaties en zelfs uitbraken van geweld in Zuid-Soedan, waardoor het onderzoek tijdelijk moest worden stilgelegd? Zo ja, heeft u begrip voor het feit dat de onrust in Zuid-Soedan de afgelopen jaren heeft gezorgd voor vertraging van het onderzoek en er sprake was van overmacht?

Antwoord

De onrustige situatie in Zuid-Soedan is reden geweest waarom het onderzoek reeds twee keer is verlengd, in september 2017 en april 2019. Het onderzoeksteam concludeerde in haar jaarverslag van 2019 dat het programma zelf niet is getroffen door onveilige situaties. In augustus 2020 is het programma evenwel opnieuw verlengd tot en met 31 juli 2021 vanwege nieuwe vertragingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

Vraag 3
Heeft u tevens begrip voor het feit dat om de ziekte goed in kaart te brengen, te kunnen bestrijden en voorkomen, het lopende onderzoek afgerond moet kunnen worden door de komende twee jaar getroffen kinderen te volgen vanwege het verloop van het ziektebeeld en de verdere verspreiding in Oost-Afrika?

Vraag 4
Deelt u de mening dat deze zeer ernstige kinderziekte onderzoek behoeft, dat deze urgentie niet is afgenomen sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie en het belang van onderzoek naar onverklaarbare ziekten zelfs is toegenomen in het licht van de immense repercussies van gezondheidscrises? Zo ja, bent u bereid de afronding van het onderzoek financieel te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 3 en 4

Ik ben het met u eens dat het belangrijk is om het lopende onderzoek af te ronden. Ik heb daartoe op verzoek van de onderzoekers in augustus reeds een derde verlenging toegekend tot juli 2021. Ik ga er vanuit dat het onderzoek op deze manier kan worden afgerond.

Vraag 5

Zou u deze Kamervragen kunnen beantwoorden voor de voortzetting van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking?

Antwoord vraag 5

Nee, dat is helaas niet gelukt.

[1] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 531

Antwoord op

Het lopende onderzoek naar knikkebolziekte in Oost-Afrika (13 November 2020)
Reactietijd: 35 dagen

Indiener

Sigrid Kaag (D66)


Gericht

Kirsten van den Hul (PvdA)


Access ( 18578 )

Publicatiedatum
18 December 2020Gerelateerd

Het lopende onderzoek naar knikkebolziekte in Oost-Afrika

Het bezoek van de minister aan Zuid-Afrika

Vertraging in het onderzoek naar oorzaak, verloop en omvang van de knikkebolziekte in Oost-Afrika

De ontwikkeling dat Zuid-Afrika in sneltreinvaart aankoerst op landonteigening

De toenemende onzekerheid van eigendom en investeringen in Zuid-Afrika

De discriminatie van, onteigeningen van en moordpartijen op blanke boeren in Zuid-Afrika

De situatie in Zuid-Afrika.

Het bericht ‘Inspectie: kankerverwekkende stoffen gemengd in benzine voor West-Afrika’ en de brief naar aanleiding van het ILT-rapport ‘Stookolie voor zeeschepen – Autobrandstoffen voor West-Afrika’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl