Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Özütok over gesprekken met jongeren in Caribisch NederlandAntwoord op vragen van het lid Özütok over gesprekken met jongeren in Caribisch Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020D47485

AH 860

2020Z19718

Antwoord van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister president (ontvangen 19 november 2020)

Vraag 1
Kent u het burgerinitiatief ‘Betrek jongeren’, waarin jongeren in Caribisch Nederland ertoe oproepen om jongerenparticipatie bij de vormgeving van ‘het nieuwe normaal’ te versterken? 1) Zo ja, wat vindt u van dit initiatief?

Antwoord:

Ja, ik ken het burgerinitiatief ‘Betrek jongeren’. Ik ben blij met de betrokkenheid van burgers bij het politieke besluitvormingsproces en de jongeren die zich in dit geval middels dit burgerinitiatief uitspreken.

Vraag 2

Deelt u de mening dat het van groot belang is om jongeren inspraak te geven bij de besluiten die hen raken? Zo ja, hoe betrekt u precies op dit moment Caribische jongeren bij de lopende overleggen en wie of welke organisaties zijn precies uw gesprekspartner?

Antwoord:

Ik vind het van belang om in gesprek te zijn en blijven met jongeren uit Caribisch Nederland om hun stem te horen. Zelf heb ik tijdens mijn reizen in het gebied diverse keren gesproken met jongeren en jonge professionals. Zo heb ik tijdens mijn reis naar onder meer Bonaire op vrijdag 6 november jongstleden een bezoek gebracht aan het Liseo Bonariano en ben ik in gesprek gegaan met de scholieren. Ook mijn bijeenkomsten op Bonaire met de lokale deelnemers van het Talent Ontwikkel Programma (TOP Bonaire), de toekomst van Bonaire, zijn hier een goed voorbeeld van. Het kabinet neemt tevens initiatief door jongeren bij belangrijke gesprekken over bijvoorbeeld innovatie te betrekken. Zo heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) recent een Koninkrijksdialoog voor MBO, HBO en WO studenten uit het Caribisch gebied georganiseerd over de kansen voor de ABC-eilanden in de toekomstige luchtvaart.

Via de #MijnNieuweWereld online campagne, onderdeel van het UNICEF Caribisch Nederland Kinderrechten Programma 2019 – 2021, zijn jongeren tussen 13 en 18 op elk van de drie eilanden uitgenodigd om breed na te denken over allerlei issues op hun eilanden en wat voor hen de meest prangende zijn. De jongeren hebben per eiland een advies geformuleerd en overhandigd aan de openbare lichamen en de Nederlandse overheid. Voor deze activiteiten heeft UNICEF samengewerkt met lokale jongerenparticipatie experts en onderwijsdeskundigen. De betrokken jongeren werden direct via de middelbare scholen geworven om deel te nemen. Deze activiteiten vinden plaats met betrokkenheid van het kabinet.

Vraag 3
Klopt het dat u nog niet gesproken heeft met Caribische jongeren over de huidige covid-19-crisis en de gevolgen daarvan voor jongeren in Caribisch Nederland? Zo ja, waarom niet? Deelt u de mening dat als u jongeren uitnodigt om mee te praten, dit dan ook gefaciliteerd moet worden voor jongeren in Caribisch Nederland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Welke initiatieven bent u van plan te nemen om de betrokkenheid van Caribische jongeren bij beleid- en besluitvorming inzake de (post-)covid-19-crisis te versterken? Bent u bereid om het gesprek aan te gaan met jongeren in Caribisch Nederland? Zo ja, hoe gaat u dit precies vormgeven?

Antwoord op vraag 3 en 4:

Op 23 november a.s. heb ik een eerste gesprek gepland met jongeren uit Caribisch Nederland om via een online verbinding te spreken over de thema’s die bij hen leven. Covid-19 is hier een belangrijk gespreksonderwerp. Ik ben actief in gesprek met jongeren in Caribisch Nederland. Voor wat betreft het gesprek van 23 november zal ik de goede ideeën van de jongeren verder onder de aandacht brengen binnen het kabinet.

https://betrekjongeren.petities.nl

Antwoord op

Gesprekken met jongeren in Caribisch Nederland (27 Oktober 2020)
Reactietijd: 24 dagen

Indiener

Raymond Knops (CDA)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Nevin Özütok (GL)


Access ( 18124 )

Publicatiedatum
20 November 2020Gerelateerd

De uitzending van Brandpunt+ over eenzame jongeren

Gesprekken met jongeren in Caribisch Nederland

Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland

Het bericht 'Ombudsman wil meer aandacht voor obstakels Caribische studenten'

Kinderrechten in Caribisch Nederland

Het bericht ‘Klagen over ongelijke behandeling kan niet in Caribisch Nederland’

Eenzijdige besluiten van Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland inzake patiëntenvervoer tussen Saba en Sint Maarten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl