Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Kops over de betrouwbaarheid van VN-klimaatrapporten op 16 oktober 2020Antwoord op vragen van het lid Kops over de betrouwbaarheid van VN-klimaatrapporten op 16 oktober 2020

Keywords:
Zaaknummer: 2020D44850

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Kops (PVV) over de betrouwbaarheid van VN-klimaatrapporten op 16 oktober 2020 onder nummer 2020Z19137.

1

Bent u bekend met het bericht 'Klimaatrel: ‘VN blunderen met rapport’ – Alarmistische toon ondanks dalende trend natuurrampen'?

Antwoord

Ja.

2

Wat vindt u van het VN-rapport “Human Cost of Disasters”, waarin enerzijds wordt gesproken van een “duizelingwekkende stijging van klimaatgerelateerde rampen over de laatste twintig jaar” en anderzijds wordt beweerd dat het aantal natuurrampen sinds 2000 juist met 15% is afgenomen?

Antwoord

Het rapport toont aan dat extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering de afgelopen decennia jaar zijn verdubbeld. Wereldwijd werden volgens het rapport de afgelopen twintig jaar circa 7.350 grote rampgebeurtenissen geregistreerd. Wetenschappelijk onderzoek dat een ander beeld schetst is mij niet bekend.

3

Hoe beoordeelt u deze schaamteloze, tenenkrommende tegenstrijdigheid? Deelt u de mening dat dit geblunder tekenend is voor het hele klimaatbeleid – ook het uwe – dat van tegenstrijdigheden, aannames en klimaatbangmakerij aan elkaar hangt?

Antwoord

Deze mening deel ik niet.

4

Deelt u de conclusie dat de VN geen klimaatwetenschap, maar klimaatpolitiek bedrijven? Deelt u daarnaast de conclusie dat die VN-klimaatpolitiek eruit bestaat om mensen continu voor de gek te houden en angst aan te jagen met allerlei doembeelden over klimaatverandering?

Antwoord

Deze conclusies deel ik niet. De VN en haar Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) baseert haar rapporten op wetenschappelijke publicaties en geeft een goed overzicht van de huidige stand van kennis rond klimaatverandering en de gevolgen ervan. IPCC-rapporten vormen om die reden de primaire informatiebron voor het klimaatbeleid.

5

Bent u ervan op de hoogte dat rampzalige voorspellingen in de afgelopen decennia, bijvoorbeeld over de “enorme” stijging van de zeespiegel, nooit zijn uitgekomen?

Antwoord

Het IPCC geeft feitelijke informatie over zeespiegelstijging aan de hand van metingen en maakt op basis van emissiescenario’s projecties van zeespiegelstijging. De waargenomen zeespiegelstijging van circa 9 cm sinds 1990 zit zelfs aan de bovenkant van de marge van de projecties (alle modellen en alle scenario’s) gepubliceerd in 2001 (IPCC TAR, Figuur 11.12). Reden hiervoor is het grotere massaverlies van ijskappen dan destijds voorzien.

6

Bent u ertoe bereid om – voor zover dat met een beetje gezond verstand überhaupt mogelijk was – de klimaathysterie van de VN en aanverwante klimaatgeobsedeerde clubs niet meer serieus te nemen? Wanneer stopt u met uw eigen klimaatagenda en stuurt u de VN een brief met daarin de mededeling dat Nederland uit het Klimaatakkoord van Parijs stapt (conform artikel 28)?

Antwoord

Hiertoe ben ik niet bereid. Nederland zal zich in de strijd tegen klimaatverandering blijven inzetten voor een ambitieuze uitvoering van de Overeenkomst van Parijs.

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat

Antwoord op

Het klimaatgeblunder van de Verenigde Naties (VN) (16 Oktober 2020)
Reactietijd: 24 dagen

Indiener

Eric Wiebes (VVD)


Gericht

Alexander Kops (PVV)


Access ( 17969 )

Publicatiedatum
9 November 2020Gerelateerd

Het klimaatgeblunder van de Verenigde Naties (VN)

De impact van het eenzijdig aangescherpte wapenexportbeleid voor de concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie

De dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa

Banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiƫle dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

Het beoogd VN-datacentrum in China

Het bezoek aan de Verenigde Staten en de hoogopgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Geschonden mensenrechten in Groningen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl