Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Geluk-Poortvliet over opleidingsvergoedingen voor transfers van vrouwenvoetballersAntwoord op vragen van de leden Von Martels en Geluk-Poortvliet over opleidingsvergoedingen voor transfers van vrouwenvoetballers

Keywords:
Zaaknummer: 2020D43295

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Von Martels (CDA) en Geluk-Poortvliet (CDA) over opleidingsvergoedingen voor transfers van vrouwenvoetballers (2020Z17353).

Vraag 1.

Heeft u er kennis van genomen dat voetbalclubs die vrouwelijke spelers opleiden daar na een transfer niets aan overhouden, terwijl bij mannelijke spelers die worden verkocht wel een zogeheten opleidingsvergoeding

wordt betaald? 1)

Antwoord op vraag 1

Ja, ik heb kennisgenomen van het artikel.

Vraag 2.

Deelt u de mening dat hier sprake is van discriminatie, aangezien de FIFA zelfs expliciet heeft vastgelegd dat het principe van opleidingsvergoedingen niet van toepassing is op vrouwenvoetbal? Zo ja, welke stappen zouden ondernomen kunnen worden om deze discriminatie aan te pakken? 2)

Antwoord op vraag 2

Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in het algemeen en dus ook in de sport en daarmee het voetbal, staat voor mij voorop. Gelukkig is er zowel nationaal als internationaal steeds meer oog voor de grote verschillen tussen het vrouwen- en mannenvoetbal die er vandaag de dag nog zijn. Ik vind het dan ook uiterst belangrijk dat de KNVB er alles aan doet om ervoor te zorgen dat deze verschillen in ieder geval in Nederland in de nabije toekomst niet meer bestaan. De KNVB geeft aan dat zij zich blijven inzetten voor het verder ontwikkelen van het vrouwenvoetbal en dat dit een integrale aanpak vergt. Een belangrijke pijler hiervan is het professionaliseren van de opleidingsstructuur. Dit is nodig om te gaan werken met een systeem van opleidingsvergoedingen.

3.

Deelt u de mening dat het een goede stimulans zou zijn voor de opleidingen bij amateurvoetbalverenigingen als ook voor vrouwen een opleidingsvergoeding zou worden betaald?

Antwoord op vraag 3

Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat het verder professionaliseren van het vrouwenvoetbal een integrale aanpak vereist dat begint met het verstevigen van het fundament; het neerzetten van een volwaardige competitie. Vanuit een integrale aanpak kan het toepassen van een opleidingsvergoeding op een gegeven moment een goede stimulans zijn, mits het onderliggende fundament voldoende stevig is.

4.

Bent u bereid om met de KNVB in gesprek te gaan om in ieder geval een nationale opleidingsvergoeding te regelen?

Antwoord op vraag 4

Ja, de KNVB heeft aangegeven dit momenteel al te onderzoeken en doet dit in samenhang met het verkennen van de mogelijkheden voor het betalen van spelers en speelsters in het amateurvoetbal. Dit is in lijn met de ambitie van de KNVB om een volwaardige vrouwenvoetbalcompetitie neer te zetten met meer media-aandacht, sponsors en bovenal de mogelijkheid voor meer vrouwen om professioneel hun sport te beoefenen.

5.

Bent u bereid om in Europees verband aandacht te vragen voor deze discriminatie met als doel om ook internationaal opleidingsvergoedingen voor vrouwenvoetballers te regelen?

Antwoord op vraag 5

1) NOS, 23 september 2020, “Geen opleidingsvergoeding voor vrouwelijke transfers is discriminatie”

2) FIFA, “Regulations on the Status and Transfer of Players, June 2020 Edition”, artikel 20

Antwoord op

Opleidingsvergoedingen voor transfers van vrouwenvoetballers (28 September 2020)
Reactietijd: 32 dagen

Indiener

Tamara van Ark (VVD)


Gericht

Maurits von Martels (CDA)

Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)


Access ( 17808 )

Publicatiedatum
30 Oktober 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl