Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de aanpassing van de Drank- en HorecawetAntwoord op vragen van het lid Van Haga over de aanpassing van de Drank- en Horecawet

Keywords:
Zaaknummer: 2020D34930

AH 4090

2020Z15012

Antwoord van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 11 september 2020)

1.

Bent u zich ervan bewust dat de voorgenomen invoeringsdatum van 1 januari 2021 te vroeg komt voor een goede uitvoering van de wet, omdat afspraken tussen retailers en producenten over kortingsacties ver van tevoren worden gemaakt in verband met de tijd die nodig is om de acties voor te bereiden?

Bent u zich ervan bewust dat deze voorbereiding minimaal een half jaar duurt, waardoor de wet zeker niet eerder in werking kan treden dan 1 juli 2021?

Antwoord op vraag 1 en 2

Op 16 juli jl. heb ik gesproken met vertegenwoordigers van de retailers, producenten en groothandelaren over de voorgestelde regels over prijsactie voor alcoholhoudende drank. Ik ben in dat overleg geïnformeerd over de wijze waarop kortingsacties worden voorbereid en de zorgen die er bestaan over de eventueel korte voorbereidingstermijn.

Ik vind het belangrijk dat er een redelijke overgangstermijn geldt voordat de nieuwe maatregelen in werking treden, zodat producenten en verstrekkers zich hierop kunnen voorbereiden. Ik zal het gesprek met hen over wat een dergelijke termijn zou kunnen zijn, daarom in de komende maand voortzetten.

3.

Waarom zal de NVWA pas een maand voordat de wet in werking treedt haar handhavingsbeleid in de Staatscourant publiceren?

3

De NVWA begint bij alle wetswijzigingen pas met het opstellen van het handhavingsbeleid als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen. Dit voorkomt dat er voorbereidingen worden getroffen die later niet nodig bleken te zijn, omdat het wetsvoorstel, bijvoorbeeld door amendementen, is gewijzigd. Het handhavingsbeleid van de NVWA zal uiterlijk één maand van tevoren worden gepubliceerd. Indien mogelijk zal de NVWA dit eerder doen.

Bent u zich ervan bewust dat indien pas een maand voor invoering van de wet duidelijkheid omtrent het handhavingsbeleid wordt verschaft, dit veel te kort dag is om kortingsacties voor te bereiden?

4

In het handhavingsbeleid van de NVWA wordt neergelegd welke maatregel zal worden ingezet bij een geconstateerde overtreding, zoals de schriftelijke waarschuwing, de bestuurlijke boete of de last onder dwangsom. Deze informatie zou geen invloed moeten hebben op de voorbereidingen voor de kortingsacties door producenten en retailers. Immers, in de wet staat reeds waar kortingsacties aan dienen te voldoen.

5.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze vragen te beantwoorden voordat het debat hierover plaatsvindt?

5

Ja.

Antwoord op

De aanpassing van de Drank- en Horecawet. (25 Augustus 2020)
Reactietijd: 17 dagen

Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Wybren van Haga (LvH)


descriptionAccess ( 16928 )

Publicatiedatum
11 September 2020Gerelateerd

De prijsverhoging van glycopyrroniumbromide (Sialanar).

De aanpassing van de Drank- en Horecawet.

De aanbesteding voor koffie-, drank- en snackmachines voor de Rijksdienst Caribisch Nederland op Saba en Statia

De verkoop van alcohol aan minderjarigen

De controle op drank- cq. drugsgebruik bij de overleden veroorzaker van een gruwelijk ongeval

WIFI Luchtmobiele Brigade te Schaarsbergen

Hogere reiskosten voor leerlingen door aanpassing van de scholierenlijn naar Gouda

Het soms weigeren van het dragen van mondkapjes door passagiers van vliegtuigen en vooral de gevolgen daarvan.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl