Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Martin Bosma over grote problemen bij de firma die de Nederlandse staatsgeheimen beveiligtAntwoord op vragen van het lid Martin Bosma over grote problemen bij de firma die de Nederlandse staatsgeheimen beveiligt

Keywords:
Zaaknummer: 2020D27598

Vragen van het lid Martin Bosma (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over grote problemen bij de firma die de Nederlandse staatsgeheimen beveiligt (ingezonden 25 mei 2020)

1) Kent u het bericht ‘Drie directieleden cyberbeveiliger Fox-IT geschorst’?
Ja.

2) Deelt u de zorgen over de situatie bij Fox-IT, waar problemen zijn ontstaan rondom de overname door het Britse bedrijf NCC, de tegenvallende financiële resultaten en de recente schorsing van een meerderheid van de directie? Zo nee, waarom niet?

3) Zijn er Nederlandse staatsgeheimen gelekt of onderschept en had dit voorkomen kunnen worden?

4) Zijn Nederlandse staatsgeheimen (en/of is de beveiliging daarvan) nog in goede handen bij Fox-IT en was het wel verstandig om na de overname door het Britse NCC toch zaken te blijven doen met Fox-IT? Welke signalen heeft u daarbij genegeerd?

5) Hoe straalt het op Nederland af als het ‘rommelt’ bij het bedrijf dat de Nederlandse staatsgeheimen beveiligt?

6) Is Fox-IT momenteel in staat zijn werkzaamheden voor de Nederlandse overheid op verantwoorde wijze in te vullen en wat zijn uw alternatieven als blijkt dat het onverantwoord is om Fox-IT nog langer de Nederlandse staatsgeheimen te laten beveiligen?

Antwoord op vragen 2, 3, 4, 5 en 6

Net als u zie ik het grote belang van goede informatiebeveiliging bij de Rijksoverheid. Deze dient op orde te zijn. Het kabinet zet daar ook op in. Ik begrijp daarom uw zorgen naar aanleiding van de ontwikkelingen bij Fox-IT en uw vragen hieromtrent.

Zoals ook in antwoord op de vragen van het lid Verhoeven is aangegeven, zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de continuïteit en beveiliging bij Fox-IT en Fox Crypto BV. Er wordt toegezien op de naleving van de gemaakte afspraken. Zolang aan deze voorwaarden wordt voldaan, zien wij geen reden dat de versleuteling van staatsgeheimen, gebruikmakend van producten van Fox-Crypto, in gevaar komt.

Fox Crypto BV ontwikkelt producten die de overheid zelf configureert en toepast als onderdeel van de hele set maatregelen om staatgeheime informatie te beschermen. Het organisatieonderdeel Fox Crypto BV heeft toegang tot die gerubriceerde informatie die het bedrijf nodig heeft om de beveiligingsproducten te ontwikkelen. Er is niet gebleken dat staatsgeheimen zijn gelekt of onderschept.

Tot slot wordt opgemerkt dat vanuit de Rijksoverheid gewerkt wordt aan de Nationale Cryptostrategie. Binnen deze strategie zijn meerdere bedrijven en kennisinstellingen betrokken die meewerken aan het ontwikkelen van producten die bescherming bieden bij het werken met staatsgeheimen. Met deze strategie

Ons kenmerk

91fbbe9d-or1-1.4

Pagina

3 van 4

wordt beoogd de continuïteit van de ontwikkeling van dergelijke producten beter te waarborgen.

7) Kunt u deze vragen op zo kort mogelijke termijn beantwoorden?

Bij dezen.

Antwoord op

Grote problemen bij de firma die de Nederlandse staatsgeheimen beveiligt (25 Mei 2020)
Reactietijd: 37 dagen

Indiener

Kajsa Ollongren (D66)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Gericht

Martin Bosma (PVV)


descriptionAccess ( 15884 )

Publicatiedatum
1 Juli 2020Gerelateerd

Grote problemen bij de firma die de Nederlandse staatsgeheimen beveiligt

Mogelijke staatsgeheimen die gepubliceerd zijn in WOB-stukken over Non Lethal Assistance aan Syrische ‘rebellen’

Integriteitsschendingen binnen het openbaar ministerie

De verwerving van gevechtsvesten in het kader van het VOSS-project door het Israëlisch concern Elbit

Onbeantwoorde vragen over artikel 68 van de grondwet, de inlichtingenplicht van de regering

Met de kankerverwekkende stof PCA vervuilde paracetamol

Het bericht dat de WUR een video wist na druk van een vastgoedbedrijf

Berichten dat Belgische en Duitse defensiehelikopters met grote problemen kampen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl