Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het eerder openen van coffeeshopsAntwoord op vragen van het lid Bergkamp over het eerder openen van coffeeshops

Keywords:
Zaaknummer: 2020D27532

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het eerder openen van coffeeshops (2020Z11327).

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg

en Sport,

Martin van Rijn

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het eerder openen van coffeeshops.

(2020Z11327)

1.

Deelt u de mening dat het uitzonderlijk is dat coffeeshops als enige horecagelegenheden niet per 1 juni de deuren hebben mogen openen, maar slechts open zijn voor afhalen?

1

Nee, zoals ik bij vraag 2 aangeef zijn er redenen waarom de coffeeshops alleen open zijn voor afhalen.

2.

Kunt u beargumenteren waarom specifiek coffeeshops nog niet volledig open mogen?

2

Om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe piek ontstaat wordt er met kleine stapjes steeds meer toegestaan. De kleine stapjes zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat het beheersbaar blijft. Dit houdt ook in dat er keuzes gemaakt moeten worden over wat wel en niet open mag.

Zoals in de brief van 24 juni aangegeven, laten de cijfers een flink verbetering van de situatie zien. Daarom acht het kabinet het mogelijk om per 1 juli over te gaan tot een algemene openstelling van de resterende sectoren en activiteiten (onder voorwaarden en met een aantal uitzonderingen). Dit betekent dat de coffeeshops ook per 1 juli open mogen, ook voor de horecafunctie, onder dezelfde voorwaarden als de reguliere horeca.

3.

Bent u in overleg met de branche over de huidige steunmaatregelen? Zo ja, voldoen deze volgens de branche?

3

Nee, ik ben op dit moment niet specifiek in overleg met de coffeeshopbranche over steunmaatregelen.

4.

Deelt u de zorg dat het niet ter plekke mogen consumeren van de gekochte producten overlast in de buurt in de hand werkt? Heeft u signalen ontvangen van dergelijke problematiek vanuit gemeenten?

Deelt u de zorg dat het niet ter plekke mogen consumeren van de gekochte producten de illegale handel in de hand werkt? Heeft u signalen ontvangen van dergelijke problematiek vanuit gemeenten?

4 en 5

Mij hebben geen signalen bereikt dat het niet kunnen consumeren van cannabis tot overlast en/of illegale handel heeft geleid.

6.

Waarom zijn de geuite zorgen in vraag 4 en 5 geen reden om de coffeeshops per 1 juli onder hetzelfde regime te laten vallen als de rest van de horeca?

6

Het kabinet is per 1 juli overgegaan tot een algemene openstelling onder bepaalde condities en met een aantal uitzonderingen. Deze openstelling geldt dus ook voor coffeeshops.

7.

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het volgende plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

7

De beantwoording volgde helaas later, maar gezien het antwoord op vraag 6 voldoe ik wel aan het verzoek van de indienster om de coffeeshops per 1 juli onder hetzelfde regime te laten vallen als de horeca.

Antwoord op

Het eerder openen van coffeeshops (17 Juni 2020)
Reactietijd: 14 dagen

Indiener

Martin van Rijn (PvdA)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Gericht

Joba van den Berg (CDA)


descriptionAccess ( 15900 )

Publicatiedatum
1 Juli 2020Gerelateerd

Het bericht dat coffeeshops sportverenigingen sponsoren

Een bericht dat in de Haagse wijk Valkenbos-Regentes een dodelijke steekpartij heeft plaatsgevonden

Het eerder openen van coffeeshops

De “achterdeurproblematiek” van coffeeshops

Het bericht dat vogels doof en agressief worden van vliegvelden

Het bericht ‘Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

Complicaties door onprofessionele behandelingen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl