Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van lid Asscher over anderhalve meter afstand houden in het theaterAntwoord op vragen van lid Asscher over anderhalve meter afstand houden in het theater

Keywords:
Zaaknummer: 2020D26600

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister-president, de antwoorden op de vragen van het lid Asscher (PvdA) over anderhalve meter afstand houden in het theater.

 

De vragen werden ingezonden op 26 juni 2020.

 

 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 

 

 

Ingrid van Engelshoven

 

 

De antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Asscher (PvdA), mede namens de minister-president, over anderhalve meter afstand houden in het theater met kenmerk 2020Z12310 (ingezonden 26 juni 2020).

 

Vraag 1

Klopt het dat in het theater leden van hetzelfde huishouden anderhalve meter afstand moeten houden? Zo ja, waarom? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

Antwoord 1

Nee, dit klopt niet. Leden van één huishouden hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, ook niet in theaters of andere culturele instellingen.

 

Vraag 2

Waarom moet er in het theater wel afstand worden gehouden van andere leden van het huishouden, terwijl deze regel op andere plekken, bijvoorbeeld in de horeca, het openbaar vervoer, en het vliegtuig, niet geldt?

 

Antwoord 2

Zie het antwoord op vraag 1.

 

Vraag 3

Bent u bereid met de sector in gesprek te gaan over een vergelijkbare behandeling als de horeca?

 

Antwoord 3

Zie het antwoord op vraag 1.

 

Vraag 4

Kunt u deze vragen voor 29 juni a.s. beantwoorden, zodat alle theaters en mensen die werken in de theaters zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen?

 

Antwoord 4

Ja.

 

Antwoord op

Anderhalve meter afstand houden in het theater (26 Juni 2020)
Reactietijd: 3 dagen

Indiener

Ingrid van Engelshoven (D66)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Lodewijk Asscher (PvdA)


descriptionAccess ( 15804 )

Publicatiedatum
29 Juni 2020Gerelateerd

Het bericht ‘Theater Markant wil wel showroom voor Nederland worden’

Anderhalve meter afstand houden in het theater

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De richtlijnen van het RIVM die tot onveiligheid in de ouderenzorg leidden

Onrust onder werknemers over arbeidsomstandigheden en behoud van baan.

Het slachtproces ten tijde van COVID-19 en het Offerfeest

De huisvesting van arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis

Het bericht ‘Raad van Cultuur adviseert quotum om theatersector minder wit te maken en diverser publiek te trekken’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl