Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Nijboer over de definitieve sluiting van Het PoortjeAntwoord op vragen van de leden Kuiken en Nijboer over de definitieve sluiting van Het Poortje

Keywords:
Zaaknummer: 2020D20403

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Kuiken (PvdA) en Nijboer (PvdA) over de definitieve sluiting van Het Poortje.

(2020Z02860)

 

 

1.

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Jeugdinrichting 'Het Poortje' gaat dicht, ook in Groningen’? [1]

 

1

Ja.

 

2.

Bent u van mening dat de ‘andere inkoopmethodiek, een andere financierings-methode en een andere manier van sturing’ die u beschreef in juni 2019 het gewenste effect hebben gehad nu blijkt dat de instelling een tekort van 3,5 miljoen euro heeft en mensen moet ontslaan? [2]

 

2

De jeugdhulpregio’s Groningen en Drenthe hebben aangegeven dat deze ‘andere inkoopmethodiek, een andere financieringsmethode en een andere manier van sturing’ toe te gaan passen vanaf 1 januari 2021. De effecten hiervan zijn nog niet bekend. Dit kan dus geen gevolgen hebben gehad voor de huidige financiële positie van de instelling.

 

Wat betreft het ontslaan van medewerkers: Elker Jeugdhulp & onderwijs (dat tot 1 juli 2019 bekend stond als Elker Jeugd & opvoedhulp en Het Poortje Jeugdinrichtingen) heeft onder andere een Jeugdzorg Plus locatie in Groningen en een justitiële jeugdinrichting (JI) in Veenhuizen. Elker Jeugdhulp & onderwijs heeft mij desgevraagd gemeld dat zij de huidige locatie voor Jeugdzorg Plus gaat sluiten, maar dat zij in kleinschaliger woonvormen gesloten jeugdhulp blijft aanbieden, en dat dit niet gepaard gaat met gedwongen ontslagen.

 

3.

Vindt u het ergens op slaan dat er mensen worden ontslagen in de jeugdzorg, terwijl er juist wachtlijsten zijn en de zorg nog te vaak onder de maat is? Wilt u ervoor zorgen dat de betreffende medewerkers in de sector werkzaam kunnen blijven?

 

3

In het algemeen, ja, ik vind het belangrijk dat medewerkers voor de sector behouden blijven. Want de arbeidsmarktproblematiek en het hoge personeelsverloop in de jeugdsector zijn hardnekkig. Daarnaast heeft Elker, Jeugdhulp & onderwijs mij desgevraagd gemeld dat zich maximaal inspannen om ontslagen te vermijden en zo de kennis en expertise te behouden. Dit wordt onderbouwd in het sociaal plan, wat geen gedwongen ontslagen toelaat.

 

4.

Bent u nog steeds van mening dat ‘kwalitatief goede en betaalbare zorg voor de jeugdige’ op de korte en lange termijn geleverd zal worden? Zo ja, komt de jeugdzorg in de gemeenten Groningen en Drenthe niet verder onder druk te staan door deze sluiting volgens u? [2]

 

 

5.

Neemt u contact op met de instelling om te bespreken hoe het blijven leveren van ‘kwalitatief verantwoorde jeugdhulp’ zoals zij berichtten aan u in juni 2019, niet gedaan wordt nu Het Poortje toch moet sluiten?

 


4 en 5

Elker Jeugdhulp & onderwijs heeft mij gemeld dat zij de gesloten jeugdhulp anders gaan organiseren. De zorgaanbieder gaat de huidige locatie sluiten, maar blijft daarna in kleinschaliger woonvormen gesloten jeugdhulp aanbieden. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat Elker Jeugdhulp & onderwijs niet langer kwalitatief verantwoorde jeugdhulp zal blijven leveren.

 

Daarnaast hebben de gemeenten in de jeugdhulpregio Groningen en Drenthe en Elker Jeugdhulp & onderwijs in oktober 2019 afgesproken, naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek van EY, gezamenlijk te komen tot een meerjarenplan en -afspraak voor de gesloten jeugdhulp en daarmee een inhoudelijke transformatie te realiseren. Het realiseren van kwalitatief goede en betaalbare zorg voor jeugdigen is daarbij uitgangspunt.

 

6.

Voldoen de gemeenten Groningen en Drenthe aan een toereikend aantal plaatsen gesloten jeugdhulp zodat zij aan hun zorgplicht kunnen voldoen?

 

6

Ja. De gemeenten geven aan dat er momenteel meer plekken beschikbaar zijn dan er bezet zijn. Daarnaast geven de gemeenten aan dat, wegens corona, de uitstroom van cliënten vertraging oploopt in verband met de beperkte instroom in de open settingen.

 

7.

Vindt u inmiddels wel dat een noodplan nodig is om voorbereid te zijn op verdere escalatie van de problematiek in de jeugdzorg en justitiële jeugdhulp, nu nog meer instellingen op omvallen staan en al daadwerkelijk zijn gesloten? Zo nee, waarom niet?

 

7

Ik zie geen aanleiding voor een dergelijk noodplan. Elker Jeugdhulp & onderwijs blijft gesloten jeugdzorg aanbieden, in andere kleinschaligere vormen van huisvesting. Daarom is geen noodplan nodig voor Elker Jeugdhulp & onderwijs.

 

 

[1] Dagblad van het Noorden, 11 februari 2020 (https://www.dvhn.nl/groningen/Jeugdinrichting-Het-Poortje-gaat-dicht-ook-in-Groningen-25340493.html)

[2] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 2934

Antwoord op

De definitieve sluiting van Het Poortje (13 februari 2020)
Reactietijd: 103 dagen

Indiener

Hugo de Jonge (CDA)

Sander Dekker (VVD)


Gericht

Henk Nijboer (PvdA)

Attje Kuiken (PvdA)


descriptionAccess ( 15231 )

Publicatiedatum
26 Mei 2020Gerelateerd

De definitieve sluiting van Het Poortje

De brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

De jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

Het voornemen van de Nationale Politie tot sluiting van de arrestantencomplexen van de politiebureaus van Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel

Het bericht ‘Ouders De Fontein luiden noodklok over sluiting school’

De sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

De sluiting van een Pro Persona locatie in Ede

De sluiting van een Pro Persona locatie in Ede

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl