Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Wilders over de capaciteit van IC-units en beademingsapparaten in Nederland i.v.m. de Corona-pandemieAntwoord op vragen van het lid Wilders over de capaciteit van IC-units en beademingsapparaten in Nederland i.v.m. de Corona-pandemie

Keywords:
Zaaknummer: 2020D11769

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wilders (PVV) over de capaciteit van IC-units en beademingsapparaten in Nederland ivm de Corona-pandemie (2020Z05396).

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg

en Sport,

Martin van Rijn

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Wilders (PVV) over de capaciteit van IC-units en beademingsapparaten in Nederland ivm de Corona-pandemie .

(2020Z05396)

1.

Hoeveel Corona-patiënten liggen thans op de Intensive Care in ziekenhuizen in Nederland?

2.

Wat is de prognose over de stijging van het aantal Corona-patiënten op IC’s en hoe hoog zal de stijging daarvan zijn de komende weken volgens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en volgens u?

Antwoord 1 en 2.

Om iedereen blijvend goed te informeren over het aantal COVID-19-patiënten dat op de IC ligt, houdt de Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC) dagelijks op haar website (www.nvic.nl) bij om hoeveel patiënten dit gaat. In de brief van 20 maart jl. [1] en de brief van heden staat gemeld, welke maatregelen ik samen met de ziekenhuizen neem ter voorbereiding op een verdergaande situatie.

3.

Over hoeveel IC-units/bedden en beademingsapparaten beschikken Nederlandse ziekenhuizen nu? Tot hoever zal deze capaciteit worden uitgebreid en wanneer zal deze uitbreiding plaatsvinden en zal deze voldoende zijn?

Antwoord 3.

In de brief van 20 maart jl. en de brief van heden staat aangegeven welke maatregelen ik, samen met de ziekenhuizen, neem om de capaciteit verder op te schalen ter voorbereiding op een verdergaande situatie.

4.

Kunt u aangeven hoeveel intensive care units en beademingsapparaten er naar de huidige verwachting nodig zijn over een, twee en drie weken?

Antwoord 4.

Zie antwoord op vraag 2.

5.

Kunnen ziekenhuizen en IC-afdelingen over tien dagen nog voldoende Corona-patiënten - en andere - patiënten helpen? En over drie weken? Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat dit zo is?

Antwoord 5.

Het beschikbaar hebben van voldoende IC-capaciteit met beademingsapparatuur is in de aanpak van de crisis één van de grootste prioriteiten van het kabinet, van de ROAZ’en, de ziekenhuizen, de zelfstandige klinieken en van andere betrokken partijen. In het debat van afgelopen week en de brief van 20 maart jl. en de brief van heden is uitvoerig ingegaan op welke maatregelen hiertoe worden ondernomen.

6.

Wilt u deze vragen voor heden - vrijdag 20 maart 2020 - 17.00 uur beantwoorden?

Antwoord 6.

In verband met alle werkzaamheden ten behoeve van de aanpak van de corona crisis, is het niet gelukt de vragen op vrijdag te beantwoorden.

[1] Briefnummer 1665223-203449-PG


Indiener

Martin van Rijn (PvdA)

Hugo de Jonge (CDA)


Gericht

Geert Wilders (PVV)


descriptionAccess ( 14214 )

Publicatiedatum
25 Maart 2020Gerelateerd

De capaciteit van IC-units en beademingsapparaten in Nederland ivm de Corona-pandemie

Het bericht ‘De eerste 100 extra beademingsapparaten van Philips zijn binnen: ‘mooi nieuws’.

De reactie van het kabinet op het ‘Draaiboek triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’

De berichten: ‘Flu virus with 'pandemic potential' found in China’ en ‘Zorgen in China over nieuwe griep, die mogelijk kan uitgroeien tot pandemie’

De aanschaf van beademingsapparatuur die niet bruikbaar is op de intensive care

Het Coronavirus

Het bericht ‘Pandemie zal opmars van China niet stuiten, maar juist versnellen’

Coronabesmettingen bij medewerkers van slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl