Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid De Roon over Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombesAntwoord op vragen van het lid De Roon over Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes

Keywords:
Zaaknummer: 2020D08429

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes. Deze vragen werden ingezonden op 19 februari 2020 met kenmerk 2020Z03369.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid De Roon (PVV) over Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes

Vraag 1  

Bent u bekend met het bericht dat Iraniërs dreigen de historische Joodse graftombes van Ester en Mordechai in Iran te vernietigen? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2 

Kunt u nagaan hoe de Iraanse autoriteiten hebben gereageerd op de oproep van de terroristische Basiji-militie om de historische Joodse graftombes te vernietigen?

Antwoord

Daar hebben de Iraanse autoriteiten voor zover bekend niet op gereageerd.

Vraag 3

Klopt het dat de Basiji-militie onderdeel is van de Revolutionaire Garde en op de terreurlijst staat van onder meer de VS? Zo ja, bent u bereid deze militie toe te voegen aan de Nederlandse lijst van terreurorganisaties?

Antwoord

De Basij-militie is sinds 1981 formeel ingelijfd in de Islamitische Revolutionaire Garde Corps (IRGC) en staat sinds 2007 onder commando van de IRGC-commandant. De IRGC staat sinds 2010 gelist onder het EU-sanctieregime inzake het Iraanse nucleaire programma. In 2019 heeft de VS de IRGC op de nationale terreurlijst geplaatst. Tevens staan diverse huidige en voormalige Basij-kopstukken gelist onder het EU-sanctieregime inzake de mensenrechtensituatie in Iran.

Vraag 4   

Zijn de graftombes nog steeds geregistreerd als cultureel erfgoed bij de Iraanse Cultural Heritage and Tourism Organization, zoals u eerder aangaf? Zo nee, waarom niet? 2)


Antwoord

De graftombes zijn nog steeds geregistreerd als cultureel erfgoed bij de Iraanse Cultural Heritage and Tourism Organization.

Vraag 5   

Bent u, gezien de acute dreiging voor de Joodse graftombes, bereid er bij de Iraanse autoriteiten op aan te dringen dat heilige plaatsen zoals de Joodse graftombes te allen tijde behouden en beschermd dienen te worden?

Antwoord

Nu de graftombes reeds adequaat beschermd worden middels nationale wetgeving, lijkt hiertoe geen noodzaak te bestaan.

1) Cidi.nl, 17 februari 2020, 'Iraniërs dreigen met ontheiliging historische tombe Ester en Mordechai' (https://www.cidi.nl/iraniers-dreigen-met-sloop-historische-tombe-ester-en-mordechai/).

2) Antwoord op schriftelijke vragen van de leden De Roon, Kortenoeven, Voordewind, Ormel en Van der Staaij, Aanhangsel der Handelingen 2010-2011, nr. 1506.

Antwoord op

Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes (19 februari 2020)
Reactietijd: 12 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Raymond de Roon (PVV)


Access ( 13759 )

Publicatiedatum
2 Maart 2020
Gerelateerd

Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes

Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes

De beveiliging van Joodse gemeenschappen in Nederland

Het bericht ‘Beruchte NSB’ers kochten Joodse huizen op in Arnhem’

De illegale vernietiging van archieven bij de Belastingdienst/Toeslagen, mogelijke strafbaarheid daarvan en een stop op elke vernietiging van archieven van de Belastingdienst/Toeslagen tijdens de periode van de Uitvoering Herstel Toeslagen

Het bericht dat vier van de vijf gemeenten niet weten of ‘tijdens de Tweede Wereldoorlog Joods vastgoed is onteigend en doorverkocht terwijl dat in hun gemeente wel is gebeurd’

Het bericht 'Indrukwekkend corona-protest met tientallen historische schepen bij eiland Pampus: 'Net Sail Amsterdam’'

De uitspraak 201700522/1/A3 van de Raad van State en het bericht ‘Gevolgen van vernietiging IS door Nederlandse bommen blijven geheim’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl