Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Hermans over het artikel '14 doden per dag: 'Verlaag leeftijd oproep darmkankeronderzoek naar 50 jaar''Antwoord op vragen van het lid Hermans over het artikel '14 doden per dag: 'Verlaag leeftijd oproep darmkankeronderzoek naar 50 jaar''

Keywords:
Zaaknummer: 2020D03923

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hermans (VVD) over het artikel '14 doden per dag: 'Verlaag leeftijd oproep darmkankeronderzoek naar 50 jaar'' (2020Z01471).

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis


Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hermans (VVD) over het

artikel '14 doden per dag: 'Verlaag leeftijd oproep darmkankeronderzoek naar 50 jaar''(2020Z01471).

1.

Bent u bekend met het artikel '14 doden per dag: 'Verlaag leeftijd oproep darmkankeronderzoek naar 50 jaar''? 1)

Antwoord 1.

Ja.

2.

Klopt het dat een Europese richtlijn voorschrijft dat het darmkankeronderzoek vanaf een leeftijd van 50 jaar zou moeten starten? Zo nee, wat schrijft de Europese richtlijn darmkankeronderzoek wel voor?

Antwoord 2.

De Raad van de Europese Unie heeft in 2003 aanbevelingen opgesteld voor de screening op kanker. Voor drie typen worden screeningstests benoemd die voldoen aan de vereisten van de aanbevelingen. Voor darmkanker is dat de fecal occult blood screening test (FOBT) voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 50 tot 74 jaar. Daarbij moeten de leeftijden worden gezien als grenswaarden voor de doelgroep. Afhankelijk van nationaal epidemiologische bevindingen en prioriteitstelling kan een smallere band meer van toepassing zijn.

In 2010 heeft de Europese Commissie verdere uitwerking gegeven aan deze aanbevelingen met de opstelling van een richtlijn voor de kwaliteitsbewaking voor de screening en diagnose van darmkanker.

Bovengenoemde richtlijn geeft voor de in Nederland gehanteerde screeningsmethode aan dat de doelgroep in ieder geval personen tussen 60 en 64 jaar moet bevatten.

3.

Waarom is er in Nederland voor gekozen om het darmkankeronderzoek te starten van een 55-jarige leeftijd?

Antwoord 3.

De leeftijdsgrens voor de doelgroep van het bevolkingsonderzoek darmkanker is gehanteerd op basis van een advies van de Gezondheidsraad uit 2009 waarin de leeftijdgrens van 55-75 jaar wordt aanbevolen.

4.

Wat zijn de voor- en nadelen van een verlaging van de leeftijd waarop het darmkankeronderzoek zou moeten starten naar 50 jaar?

Antwoord 4

In algemene zin bestaat de kans dat door het verruimen van de leeftijdsgrens mensen onnodig worden doorverwezen en onnodig ongerust worden gemaakt.

De Gezondheidsraad adviseert mij over voor- en nadelen van ingrijpende wijzigingen in de bevolkingsonderzoeken naar kanker. In 2021 is een integrale evaluatie naar het lopende darmkankeronderzoek gepland. Ik sta ervoor open de leeftijdsgrens te verlagen mits de voordelen in termen van geredde levens ook opwegen tegen de nadelen van overbodig vervolgonderzoek en behandeling. Op basis van de evaluatie van het programma zal ik de Gezondheidsraad vragen hier een oordeel over te geven.

5.

Kunt u deze vragen voorafgaand aan het algemeen overleg Medische preventie/Infectieziekten op 6 februari 2020 beantwoorden?

Antwoord 5.

Bij deze is aan het verzoek voldaan.

1) RTLNieuws.nl, 24 januari 2020, '14 doden per dag: 'Verlaag leeftijd oproep darmkankeronderzoek naar 50 jaar'' (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4996651/darmkanker-bruno-bruins-bevolkingsonderzoek).


Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Sophie Hermans (VVD)


descriptionAccess ( 13258 )

Publicatiedatum
3 februari 2020Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl