Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Diertens en Ploumen over de actie van een verkoper van blenders waarbij moeders worden opgeroepen hun kind niet te vaccinerenAntwoord op vragen van de leden Diertens en Ploumen over de actie van een verkoper van blenders waarbij moeders worden opgeroepen hun kind niet te vaccineren

Keywords:
Zaaknummer: 2020D03794

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Diertens (D66) en Ploumen (PvdA) over de actie van een verkoper van blenders waarbij moeders worden opgeroepen hun kind niet te vaccineren (2020Z00416).

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis


Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Diertens (D66) en Ploumen (PvdA) over de actie van een verkoper van blenders waarbij moeders worden opgeroepen hun kind niet te vaccineren (2020Z00416).

1.

Heeft u kennisgenomen van de actie van een verkoper van blenders waarbij moeders worden opgeroepen hun (ongeboren) kind niet te vaccineren? 1)

Antwoord 1:

Ja.

2.

Deelt u de mening dat politiek en samenleving samen alles op alles moeten zetten om de vaccinatiegraad weer op het niveau te krijgen dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert?

Antwoord 2:

Ja. Dit is ook de reden dat ik ruim een jaar geleden mijn brief ‘Verder met vaccineren’ heb gepresenteerd. Samen met de jeugdgezondheidszorg, het RIVM, en vele andere partijen werk ik hard aan het verhogen van de vaccinatiegraad.

3.

Bent u bereid op te treden tegen commerciële partijen die promotie-acties organiseren waarin wordt ingespeeld op de angsten van ouders die twijfelen over vaccinatie? Zo ja, hoe?

4.

Bent u bereid op te treden tegen commerciële partijen die promotie-acties zoals deze uitvoeren, die direct van invloed zijn op de gezondheid van kinderen? Welke mogelijkheden heeft u om op te treden tegen dit soort verwerpelijke commerciële acties?

Antwoord 3 en 4:

Ik heb al eerder aangegeven dat ik dit soort acties heel onverantwoord en onzinnig vind. Daarom is het goed om dergelijke commerciële partijen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Dat doe ik natuurlijk zelf, maar ik ben ook blij dat zorgverleners, wetenschappers en andere burgers zich uitspreken tegen dit soort onzinverhalen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een melding van het RIVM gekregen. De IGJ hecht grote waarde aan het Rijksvaccinatieprogramma en ziet een hoge vaccinatiegraad als borg voor de volksgezondheid. Vanuit dit belang voor de volksgezondheid spreekt de IGJ zich expliciet uit tegen deze actie. Ook heeft de inspectie de eigenaar van de blog “Miss Natural Lifestyle” gevraagd om de oproep aan te passen en zij is uitgenodigd voor een gesprek.

Verder wil het kabinet in het algemeen de weerbaarheid van burgers versterken door bijvoorbeeld meer in te zetten op mediawijsheid en het vergroten van transparantie op online platforms. Het doel hiervan is dat burgers informatie zelf beter op waarde kunnen schatten. Hiermee wordt de impact van misleidende boodschappen kleiner.


1) Versapers.nl; https://versapers.nl/v-actie-inschrijven


Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Antje Diertens (D66)

Lilianne Ploumen (PvdA)


descriptionAccess ( 13228 )

Publicatiedatum
31 januari 2020Gerelateerd

De actie van een verkoper van blenders waarin moeders worden opgeroepen hun kind niet te vaccineren

De actie van een verkoper van blenders waarbij moeders worden opgeroepen hun kind niet te vaccineren

Het bericht ‘GEZOCHT: 100 aanstaande MOEDERS voor nieuw GREEN VACCIN!’

De registratie van een levenloos geboren kind na een abortus

Het bericht ‘Zorgen om homeopathisch alternatief voor vaccineren’

Het functioneren van het gezagsregister

Het bericht ‘St. Antonius stopt met bevallingen in Nieuwegein, moeders moeten uitwijken naar Utrecht’

De berichtgeving waarin kinderartsen oproepen op te treden tegen een homeopathisch alternatief voor vaccineren

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl