Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag gevaar voor zichzelf en omgeving, maar werd niet opgepakt’Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag gevaar voor zichzelf en omgeving, maar werd niet opgepakt’

Keywords:
Zaaknummer: 2020D03402

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u , mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag gevaar voor zichzelf en omgeving, maar werd niet opgepakt’ (2019Z26056).

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis


Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag gevaar voor zichzelf en

omgeving, maar werd niet opgepakt’ (2019Z26056).

1.

Wat vindt u van het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag gevaar voor zichzelf en omgeving, maar werd niet opgepakt’? 1)

Antwoord op vraag 1
Het incident is verdrietig voor de betrokkenen en ook zorgwekkend vanuit maatschappelijk perspectief. Zoals aangegeven in de beantwoording van de volgende vragen worden op dit moment verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de precieze gang van zaken.


2.

Klopt het, dat in het voorjaar van 2019 zowel de psychiater als de rechter besloten hadden dat Luis P. tot maart 2020 gedwongen opgenomen moest worden?

5.

Is er op het moment dat hij niet verscheen contact opgenomen met de behandelende GGZ-instelling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft de instelling met de informatie gedaan?

6.

Kunt u in chronologische volgorde vanaf 1 januari 2019 aangeven in welke instellingen Luis P. zich bevond en wie de behandelaar was?

7.

Op basis waarvan is geconcludeerd dat Luis P. in aanmerking kon komen voor een lichtere GGZ-behandeling?

8.

Waarom is Luis P. overgegaan van een gesloten instelling naar een open instelling?

9.

Welke zorg kreeg Luis P. in de open instelling?

10.

Was Luis P. geregistreerd in het Veiligheidshuis?

Antwoord op de vragen 2, 5, 6, 7, 8, 9 en 10
Nu in de zaak strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan en het proces tegen de verdachte nog moet worden gevoerd, kan over de precieze gang van zaken geen uitspraak worden gedaan. Dit geldt ook voor de overweging om de verdachte over te plaatsen en de gang van zaken bij die overplaatsing.

Daarnaast laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de instelling, Parnassia Groep, onder leiding van een extern onafhankelijk voorzitter onderzoek doen. De IGJ zal de uitkomsten van dit onderzoek beoordelen. Indien nodig neemt de IGJ vervolgmaatregelen.

De onderzoeksrapportage is medisch vertrouwelijk. Mochten er inzichten zijn die breder relevant blijken te zijn, dan overweegt de IGJ openbaarmaking van die specifieke elementen. In dat geval zal ik uw Kamer informeren.

Naast voornoemd onderzoek, verricht ook de Wmo-toezichthouder een onderzoek met betrekking tot deze situatie.

3.

Klopt het, dat Luis P. zich twee weken voor het steekincident moest melden op politiebureau Loosduinen in Den Haag als zijnde verdachte van een ‘eenvoudige mishandeling’ maar niet is verschenen?


4.

Wat is naar aanleiding van het niet verschijnen van de verdachte op het politiebureau Loosduinen vervolgens gebeurd?

Antwoord op vraag 3 en 4
Er vinden meerdere onderzoeken plaats naar aanleiding van deze zaak. Vanwege de lopende onderzoeken kan ik op dit moment niet ingaan op de specifieke aspecten van deze zaak.

11.

Herinnert u zich dat u tijdens het mondelinge vragenuur over Thijs H. op 19 november 2019, hebt aangegeven dat u medio januari 2020 zal komen met een brief over hoe tot een lerende cultuur te komen in de GGZ? Gaat u deze casus daarin meenemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 11
Binnen de lerende cultuur van de ggz is ingebed dat uit elk incident lessen worden getrokken ter verbetering van de organisatie en de door haar geleverde zorg. Dat geldt ook voor deze casus. In de brief over lerende cultuur van 24 januari 2020 ga ik in op hoe er al geleerd wordt en zou moeten worden geleerd van dergelijke incidenten.

1) Omroep West, 17 december 2019, 'Verdachte steekpartij Den Haag 'gevaar voor zichzelf en omgeving', maar werd niet opgepakt' https://www.omroepwest.nl/nieuws/3975057/Verdachte-steekpartij-Den-Haag-gevaar-voor-zichzelf-en-omgeving-maar-werd-niet-opgepakt?


Indiener

Paul Blokhuis (CU)

Sander Dekker (VVD)


Gericht

Joba van den Berg (CDA)


descriptionAccess ( 13212 )

Publicatiedatum
30 januari 2020Gerelateerd

Het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag gevaar voor zichzelf en omgeving, maar werd niet opgepakt’

Het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag 'gevaar voor zichzelf en omgeving', maar werd niet opgepakt’

De steekpartij in Den Haag

De steekpartij op klaarlichte dag bij het asielzoekerscentrum in Arnhem

Het bericht dat daklozen van de gemeente Den Haag geld krijgen om de stad te verlaten

Het bericht ‘Oekraïne laat belangrijke MH17 verdachte vrij’

Verwarde personen

Het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl