Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat platformmedewerkers op Schiphol geen longonderzoek krijgenHet bericht dat platformmedewerkers op Schiphol geen longonderzoek krijgen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z25834

Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat platformmedewerkers op Schiphol geen longonderzoek krijgen (ingezonden 19 december 2019).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat het meldpunt fijnstof al honderden reacties heeft ontvangen?1

Vraag 2

Waarom krijgen platformmedewerkers niet een longonderzoek, zoals wel wordt gedaan bij kinderen in Badhoevedorp en Aalsmeer?

Vraag 3

Bent u bereid om het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alsnog de opdracht te geven platformmedewerkers ook gewoon volledig te onderzoeken, dus inclusief longonderzoek? Zo nee, waarom niet en hoe kan dan met zekerheid gezegd worden dat de resultaten van het RIVM-onderzoek een goed beeld schetsen van de omstandigheden waaraan medewerkers blootgesteld staan?

Vraag 4

Wie praat mee, en wie bepaalt waar de meetpunten voor (ultra)fijnstof geplaatst worden? Hoe worden de belangen van medewerkers gewaarborgd bij de plaatsing van de meetpunten?

Vraag 5

Wat vindt u van de suggesties die de FNV doet in het artikel om de werkomstandigheden van platformpersoneel te verbeteren?


Indiener

Cem Laçin (SP)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 12711 )

Publicatiedatum
19 December 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl