Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat DPG Media uitgeverij Sanoma overneemtHet bericht dat DPG Media uitgeverij Sanoma overneemt

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z25155

2019Z25155

(ingezonden 13 december 2019)

Vragen van de leden Sneller en Verhoeven (beiden D66) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat DPG Media uitgeverij Sanoma overneemt

 

  1. Bent u bekend met het bericht ‘DPG Media neemt uitgever Sanoma over: ‘Twee superreuzen worden één superreus’? 1)
  2. Kunt u zich eerdere schriftelijke vragen van de leden Sneller en Verhoeven herinneren, over de groeiende macht van DPG Media? Hoe duidt u in dit verband het gegeven dat met de overname van Sanoma door DPG Media, dit het grootste uitgeverijbedrijf in de Nederlandse geschiedenis wordt?
  3. Wat is uw mening over de visie van DPG Media, dat de overname van onder andere nu.nl deze organisatie “de slagkracht om te groeien ten opzichte van mondiale digitale spelers zoals Google en Facebook” geeft?
  4. Welke effect heeft dergelijke marktconcentratie wat u betreft op de pluriformiteit en competitie binnen het Nederlandse medialandschap? Ziet u het medialandschap als één markt? Zo niet, in welke markten segmenteert u het medialandschap?
  5. Klopt het dat voor deze fusie toestemming gevraagd dient te worden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM)? Zo ja, op welke termijn zal de ACM hier uitspraken over doen? Zo nee, bent u bereid desondanks toetsing van deze fusie door de ACM te laten plaatsvinden?
  6. Welke mogelijkheden ziet u om op dit punt marktmacht te (blijven) controleren? Welke mogelijkheden zijn er om achteraf in te grijpen wanneer blijkt dat een dergelijke fusie onwenselijke effecten heeft voor de diversiteit en competitie binnen het Nederlandse medialandschap? Bent u bereid dit te monitoren of te laten monitoren?

 

 

1) https://www.volkskrant.nl/economie/dpg-media-neemt-uitgever-sanoma-over-twee-reuzen-worden-een-superreus~b62297b9/


Indiener

Joost Sneller (D66)

Kees Verhoeven (D66)


Gericht

Arie Slob (CU)

Mona Keijzer (CDA)


Access ( 12645 )

Publicatiedatum
13 December 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl