Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Oxfam: nieuwe wet verslechtert situatie asielzoekers Griekse eilanden’Het bericht ‘Oxfam: nieuwe wet verslechtert situatie asielzoekers Griekse eilanden’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z25045

Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Oxfam: nieuwe wet verslechtert situatie asielzoekers Griekse eilanden» (ingezonden 12 december 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Oxfam: nieuwe wet verslechtert situatie asielzoekers Griekse eilanden»?1

Vraag 2

Deelt u de mening van Oxfam Novib dat asielzoekers in Griekenland geen toegang hebben tot een eerlijke asielprocedure? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Kunt u de cijfers genoemd door Oxfam Novib over het aantal asielzoekers dat toegang heeft tot juridische bijstand bevestigen? Zo nee, wat zijn volgens u dan de correcte cijfers?

Vraag 4

In hoeverre voldoet de mate van toegang aan de Europese regelgeving op dit vlak? Hoe tracht de Griekse regering voldoende toegang tot juridische bijstand voor asielzoekers te borgen binnen de nieuwe wetgeving?

Vraag 5

Deelt u de mening van de indieners dat de Europese Commissie (EC) de verantwoordelijkheid heeft ervoor te zorgen dat de lidstaten de Europese wet- en regelgeving naleven en indien dat niet gebeurt de betreffende lidstaat hierop aangesproken moet worden?2

Vraag 6

Gaat de EC erop toezien of advocaten daadwerkelijk toegang krijgen tot eventuele gesloten centra? Zo ja, op welke wijze gaat de EC dit doen?

Vraag 7

Wordt de toegang tot juridische dienstverlening aan asielzoekers in Griekenland financieel ondersteund met Europese middelen? Zo ja, hoeveel geld is daarvoor beschikbaar en uit welke fondsen komt dat geld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Kunt u deze vragen beantwoorden uiterlijk voor aanvang van het algemeen overleg JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenzaken) op 22 januari 2020?


X Noot
2

Schriftelijke vragen van de leden Groothuizen (D66) en Voordewind (ChristenUnie) over het bericht «Het kamp op Lesbos was nooit zó vol» (2019Z17802)


Gerelateerd

Het bericht ‘Oxfam: nieuwe wet verslechtert situatie asielzoekers Griekse eilanden’

Het bericht ‘Het kamp op Lesbos was nooit zó vol’

De verslechterende omstandigheden van asielzoekers op de Griekse eilanden

Het rapport ‘Vulnerable and abandoned’ van Oxfam Novib

De optie om via UNHCR-hervestiging de noodsituatie op de Griekse eilanden te verlichten

De Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering van de situatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland

Het optreden van de Griekse grenspolitie en de gewonden en de dood van een migrant

Het bericht ‘Oxfam Novib: seksrapport ook in Nederland bekend’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl