Tweedemonitor / Kamervraag / Een werkbezoek in Zeeland inzake een gelijk speelveld voor fruittelersEen werkbezoek in Zeeland inzake een gelijk speelveld voor fruittelers

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z25037

Vragen van de leden Van den Berg en Palland (beiden CDA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over een werkbezoek in Zeeland inzake een gelijk speelveld voor fruittelers (ingezonden 12 december 2019).

Vraag 1

Zijn afzetcoöperaties, waarin fruittelers samenwerken, volgens u voldoende in staat om tegenwicht te bieden aan inkooporganisaties? Kunt u dit toelichten?

Vraag 2

Kent de markt voor fruittelers volgens u elementen die zorgen voor een ongelijk speelveld? Indien ja, welke? Indien ja, wat doet u hiertegen?

Vraag 3

Heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) al eens onderzoek gedaan naar «aanmerkelijke marktmacht» (AMM) op de markt voor fruittelers? Indien dit niet het geval is, bent u bereid een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren? Indien u hier niet toe bereid bent, waarom niet?

Vraag 4

Kunt u aangegeven wat de beoogde inwerkingtreding is van de wijziging van de Mededingingswet en de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen?


Gerelateerd

Een werkbezoek in Zeeland inzake een gelijk speelveld voor fruittelers

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Consumentenbond: Producten van webwinkels buiten de EU vaak onveilig'

De gevolgen van CETA voor onze rechtsstaat, onze soevereiniteit en de landbouw

Een gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken bij de financiering van het midden- en kleinbedrijf

Het faillissement van Huize de Berg

Signalen dat logistieke bedrijven wegtrekken uit Nederlandse (zee en lucht) havens vanwege de afhandeling van goederen door de douane

De impact van het eenzijdig aangescherpte wapenexportbeleid voor de concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl