Tweedemonitor / Kamervraag / Genderspecifieke gezondheidszorg.Genderspecifieke gezondheidszorg.

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24806

2019Z24806

(ingezonden 11 december 2019)

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Medische Zorg over genderspecifieke gezondheidszorg.

1. Bent u bekend met het artikel ’Vrouw hoeft maar half zoveel hartmedicatie te slikken als man’? 1)

2. Bent u bekend met het artikel 'Mannen blokkeerden hartmedicijn voor vrouwen'? Klopt het dat het medicijn Ranolazine in Nederland niet wordt vergoed? 2)

3. Klopt het dat (hart)medicatie op de markt kan komen voor zowel mannen als vrouwen wanneer de man/vrouw-verdeling in de onderzoeksgroep ongelijk verdeeld is? Brengt dit risico’s mee voor patiënten?

4. Klopt het dat medicijnen alleen worden toegelaten door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wanneer deze voldoende zijn onderzocht bij de doelgroep? Zo ja, wanneer is een medicijn voldoende onderzocht en hoe wordt een doelgroep gedefinieerd? 3)

5. Zijn er verdere regels op nationaal, dan wel Europees niveau, met betrekking tot het aantal mannen en vrouwen dat meedoet aan onderzoek naar medicatie? Zo ja, wat zijn deze regels?

6. Klopt het dat het gebruik van hormonale anticonceptie door vrouwen, de menstruatiecyclus van vrouwen en eventuele zwangerschap van invloed kunnen zijn op de werking van medicatie? Is dit onderdeel van de eisen die worden gesteld aan het onderzoek naar de werking van medicatie?

7. Klopt het dat vrouwen 60% meer kans hebben op bijwerkingen van geneesmiddelen dan mannen? Zo nee, wat is het juiste percentage? 4)

8. Klopt het dat er geen verplichting is om een aparte adviesdosis op te stellen voor mannen én vrouwen bij het op de markt brengen van een geneesmiddel?

9. Welke instantie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de laatste inzichten over adviesdosissen en bijwerkingen en op welke manier wordt dit gedeeld onder artsen?

10. Deelt u de mening dat het van groot belang is om de kennis over verschillen in werking van medicijnen tussen mannen en vrouwen structureel te vergroten?

11. Op welke manier wilt u de kennis over verschillen in werking van geneesmiddelen tussen mannen en vrouwen structureel verbeteren?

12. Bent u bereid de noodzaak van een aparte adviesdosis voor mannen en vrouwen te agenderen bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en in gesprek te gaan over hoe dit verder kan worden bevorderd?

13. In welke mate heeft het programma Gender en Gezondheid bijgedragen aan het ondervangen van kennislacunes op het gebied van genderspecifieke gezondheidszorg?

14. Wordt het programma geëvalueerd? Zo ja, wanneer wordt deze evaluatie verwacht?

1) Volkskrant, 23 augustus 2019, 'Vrouw hoeft maar half zoveel hartmedicatie te slikken als man' (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vrouw-hoeft-maar-half-zoveel-hartmedicatie-te-slikken-als-man~b5f0d3fd/).

2) FD.nl, 29 november 2019, 'Mannen blokkeerden hartmedicijn voor vrouwen' (https://fd.nl/economie-politiek/1326309/mannen-blokkeerden-hartmedicijn-voor-vrouwen).

3) College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Man-vrouwverschillen bij medicijngebruik (https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-man-vrouw-verschillen-en-medicijnen).

4) Telegraaf, 16 juni 2015, 'Test je medicijnen eens op vrouwen!' (https://www.telegraaf.nl/nieuws/798267/test-je-medicijnen-eens-op-vrouwen).


Indiener

Vera Bergkamp (D66)


Gericht

Bruno Bruins (VVD)


Access ( 12574 )

Publicatiedatum
11 December 2019
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl