Tweedemonitor / Kamervraag / Het gebrek aan volledige dekking fysiotherapie in verzekeringenHet gebrek aan volledige dekking fysiotherapie in verzekeringen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24800

2019Z24800

(ingezonden 11 december 2019)

Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de minister voor Medische Zorg over het gebrek aan volledige dekking fysiotherapie in verzekeringen

1. Deelt u de mening dat het ongewenst is dat in 2020 geen enkele zorgverzekeraar een onbeperkte toegang en dekking voor fysiotherapie aanbiedt? Zo nee, waarom niet? 1)

2. Deelt u de mening dat de risicoselectie die gepaard gaat met de medische selectie die drie zorgverzekeraars met volledige dekking in de aanvullende verzekering hanteren, ongewenst is en de facto inhoudt dat er geen volledige dekking voor fysiotherapie mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

3. Wat raadt u Myalgische encefalomyelitis (ME)/ Chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)- en reumapatiënten aan die regelmatige fysiotherapie nodig hebben om op de been te blijven, maar dit niet vergoed krijgen vanuit het basispakket en zich er vanaf 2020 dus ook vrijwel onmogelijk volledig voor kunnen verzekeren, aangezien de medische selectie hen eruit zal filteren?

4. Deelt u de mening dat fysiotherapie belangrijk is in het kader van leefstijlpreventie en het voorkomen van duurdere tweedelijnszorg? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat de toegang tot fysiotherapie gewaarborgd blijft? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat de arts, en niet de zorgverzekeraar, zou moeten bepalen of een patiënt fysiotherapie nodig heeft of niet? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening dat het gebrek aan adequate dekking voor fysiotherapie betekent dat de zorgverzekeringsmarkt haar werk niet goed doet? Zo nee, waarom niet?

7. Wilt u deze vragen ruim voor het einde van het overstapseizoen beantwoorden?

1) Zorgwijzer, 14 november 2019, 'Onbeperkt fysiotherapie duur én lastig te verzekeren (in 2020)' (https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2020/onbeperkt-fysiotherapie-duur-en-lastig-te-verzekeren-in-2020)


Indiener

Maarten Hijink (SP)

Henk van Gerven (SP)


Gericht

Bruno Bruins (VVD)


Access ( 12573 )

Publicatiedatum
11 December 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl