Tweedemonitor / Kamervraag / De gebeurtenissen op 1 december in West PapoeaDe gebeurtenissen op 1 december in West Papoea

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24654

Vragen van de leden Ploumen (PvdA) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de gebeurtenissen op 1 december in West Papoea (ingezonden 10 december 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de gebeurtenissen in West-Papoea op 1 december jl.?1

Vraag 2

Wat is uw oordeel over het harde optreden van de Indonesische overheid?

Vraag 3

Heeft u hierover uw zorgen uitgesproken tegenover de Indonesische regering? Zo ja, zijn er concrete voorstellen gedaan om de situatie in West-Papoea verbeteren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Heeft u de Indonesische regering gewezen op vrijheid van demonstratie en het recht op vereniging en vergadering? Zo ja, hoe was de reactie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat is uw oordeel over het overheidsoptreden in West-Papoea, waarbij kerken zijn binnengedrongen en mensen die zich in de kerk bevonden, (mogelijk) zijn opgepakt?

Vraag 6

Heeft u zich uitgesproken over deze zorgelijke ontwikkelingen tegen de Indonesische overheid?

Vraag 7

Op welke wijze zullen de gebeurtenissen in West-Papoea tijdens het staatsbezoek in maart a.s. van het koningspaar onder de aandacht worden gebracht?


Indiener

Kees van der Staaij (SGP)

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Stef Blok (VVD)


Access ( 12556 )

Publicatiedatum
10 December 2019
Gerelateerd

Het bericht dat Indonesië dreigt met 'uitroeiing' separatisten op Papoea

De Nieuwsuur-uitzending 'Nederlandse regering heeft morele verplichting West-Papoea te helpen'

De aanhoudende onlusten in West-Papoea

De benarde situatie van Papoea’s in Indonesië

Het (mogelijke) gebruik van chemische middelen tijdens militaire operatie in West Papoea door het door het Indonesische leger

Arrestaties tijdens mensenrechtendemonstraties in West-Papoea

De gebeurtenissen op 1 december in West Papoea

De onderdrukking van Papoea’s in Indonesië

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl