Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht “Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies”.Het bericht “Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies”.

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24542

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies» (ingezonden 9 december 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het zeer zorgelijk is dat door verhoogde verzekeringspremies de uitrol van duurzame energie dreigt te stokken?

Vraag 3

Vindt u een verdubbeling van de verzekeringspremie proportioneel? Zo nee, bent u bereid om met de verzekeraars hierover in gesprek te gaan?

Vraag 4

Deelt u de mening dat er meer onafhankelijk onderzoek moet worden gedaan naar de risico’s en de vraag of de gevraagde premies zich wel op een verantwoorde wijze verhouden tot de gesignaleerde risico’s?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de energietransitie in zijn algemeen gebaat is bij betere opleiding en certificering, bij de aanleg van zonnepanelen, maar ook bij de installatie van bijvoorbeeld warmtepompen? Zo ja, bent u bereid hiertoe maatregelen te nemen?


X Noot
1

Financieel Dagblad, «Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies», 9 december 2019, https://fd.nl/ondernemen/1327154/aanleg-van-zonnedaken-stokt-door-stijgende-verzekeringspremies

Indiener

Tom van der Lee (GL)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


descriptionAccess ( 12534 )

Publicatiedatum
9 December 2019Gerelateerd

Het bericht “Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies”.

Het bericht 'Scholen in clinch met belasting over zonnedaken'

Scholen die in de clinch liggen met de Belastingdienst over zonnedaken.

De verzekering van zonnepanelen

De aanleg van glasvezel en een eventuele opsplitsing van KPN

Het bericht dat de nieuwbouw van een school in de problemen komt door stijgende bouwkosten

De procedure rond de aanleg van een hoogspanningsverbinding van Eemshaven Oudeschip naar Vierverlaten

De ontbossing van de Amazone

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl