Tweedemonitor / Kamervraag / BladblazerterreurBladblazerterreur

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z23120

2019Z23120

(ingezonden 25 november 2019)

Vragen van de leden Wassenberg en Van Esch (beiden PvdD) aan de ministers voor Milieu en Wonen en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over bladblazerterreur.1. Heeft u de uitzending gezien van EenVandaag over de schadelijke gevolgen van bladblazers? 1)

2. Wist u dat het Duitse federale milieuministerie (Bundesumweltministerium) heeft geadviseerd om bladblazers niet langer te gebruiken, omdat ze te luid, te vies, en een bedreiging voor insecten en het milieu zijn? 2)

3. Wist u dat Vlaanderen ruim 300 gemeenten verbiedt om nog langer bladblazers te gebruiken, omdat de apparaten te vervuilend zijn? 3)

4. Wist u dat bladblazers giftige en kankerverwekkende stoffen zoals stikstofdioxiden, koolstofdioxiden, en fijnstof de lucht in blazen en daarmee schadelijk zijn voor de gezondheid en het klimaat? 4)

5. Wist u dat bladblazers herrie maken tot wel 120 Db en dat hierdoor gehoorbeschadiging kan optreden?

6. Wist u dat afgevallen bladeren voedingsstoffen in de bodem brengen en in de winter een isolerende deken tegen de vorst vormen, en daarmee belangrijk zijn voor de biodiversiteit en voor insecten en kleine zoogdieren als egels?

7. Wist u dat bladblazers een bedreiging vormen voor onder meer overwinterende insecten en kleine zoogdieren, die gebruik maken van de isolerende werking en de voedingsstoffen in de bladeren?

8. Deelt u de mening dat de voordelen van bladblazers niet opwegen tegen de nadelen voor het klimaat, de luchtkwaliteit, de gezondheid van mensen, de biodiversiteit en wilde dieren?

9. Vindt u het verantwoord dat mensen in dienst van de gemeente werken met dergelijke ongezonde, luidruchtige en schadelijke apparaten?

10. Bent u bereid in gesprek te gaan met gemeenten om te onderzoeken hoe de bladblazer zo snel mogelijk uitgefaseerd kan worden? Zo nee, waarom niet?

11. Bent u bereid te onderzoeken of een (deel)verbod op (de verkoop van) bladblazers voor particulier gebruik mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

1) EenVandaag, 23 november 2019 (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/pvdd-kamerlid-frank-wassenberg-verklaart-de-oorlog-aan-lawaaierige-en-ongezonde-bladblazers/)
2) Website NOS, 14 november 2019 (https://nos.nl/artikel/2310449-duits-ministerie-over-bladblazers-ze-zijn-te-vies-en-dodelijk-voor-insecten.html)

3) Website De Telegraaf, 4 oktober 2019 (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1664412350/bladblazers-in-de-ban-om-vervuiling)

4) Website US Environmental Protection Agency, 2015 (https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/banks.pdf)


Gerelateerd

Bladblazerterreur

Het bericht ‘Deskundigen adviseren jeugd-tbs voor verdachte (19) geruchtmakende verkrachtingszaak De Esch’

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.

Het ontbreken van draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht ‘Geen boetes voor verstoren natuur in de Waddenzee’

Het bericht dat garnalenvissers veel meer mogen vissen in beschermde natuurgebieden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl