Tweedemonitor / Kamervraag / Piraterij in de Golf van MexicoPiraterij in de Golf van Mexico

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z22240

2019Z22240

(ingezonden 15 november 2019)

Vragen van de leden De Roon, Popken en Helder (allen PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Justitie en Veiligheid over piraterij in de Golf van Mexico

1. Bent u bekend met het bericht dat een Italiaans schip in de Golf van Mexico is aangevallen door piraten? 1)


2. Hoe beoordeelt u het feit dat het aantal aanvallen van piraten in de Golf van Mexico – 197 aanvallen in 2018 - de laatste jaren enorm is toegenomen? 2)


3. Heeft u reeds signalen ontvangen dat schepen varende onder de Nederlandse vlag doelwit waren van piraten in de Golf van Mexico?


4. Op welke wijze monitort u de veiligheidssituatie in de Golf van Mexico, en staat u in contact met andere landen over de in de Golf toegenomen dreiging van piraterij?

5. Bent u bereid, indien daar vanuit veiligheidsoogpunt aanleiding toe is, gewapende particuliere beveiligers toe te staan op Nederlandse schepen in de Golf van Mexico?

1) 'Italian ship attacked by pirates in Gulf of Mexico', ANSA, 12 november 2019 (http://www.ansa.it/english/news/world/2019/11/12/italian-ship-attacked-by-pirates_80ecbcd5-05cc-4fed-b0de-98a390fe6b67.html).

2) 'Pirates attacked an Italian ship off the coast of Mexico — the latest sign of a growing criminal industry', Business Insider, 13 november 2019 (https://www.businessinsider.nl/pirate-attacks-in-gulf-of-mexico-related-to-fuel-theft-2019-11?international=true&r=US).


Gerelateerd

Piraterij in de Golf van Mexico

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Zorgen om luchtvervuiling in Brabant en Limburg: 'Wat als er een tweede golf komt en het aantal doden hier weer hoger ligt?’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De invoering van de Wet ter Bescherming Koopvaardij

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De dreigende uitval van zorgpersoneel door stress.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl