Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Parkeerkosten bij ziekenhuis rijzen de pan uit’Het bericht ‘Parkeerkosten bij ziekenhuis rijzen de pan uit’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21409

2019Z21409Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Parkeerkosten bij ziekenhuis rijzen de pan uit’ (ingezonden 7 november 2019)

1.

Wat is uw reactie op het bericht ‘Parkeerkosten bij ziekenhuis rijzen de pan uit’? 1)

2.

Vindt u parkeerkosten oplopende tot 30 euro per dag acceptabel voor een bezoek aan het ziekenhuis?

3.

Bent u nog steeds van mening dat u geen enkele rol heeft in het feit dat patiënten flink op kosten worden gejaagd door de hoge parkeerkosten? Hoe beoordeelt u dit in het kader van de stapeling van kosten waar veel patiënten toch al mee geconfronteerd worden? 2)

4.

Hoe gaat u ervoor zorgen dat het voor patiënten duidelijker wordt dat regelmatige bezoekers bij veel ziekenhuizen kortingstarieven, dagkaarten of abonnementen kunnen aanvragen? Zouden ziekenhuizen een dergelijke regeling volgens u ook voor niet-regelmatige bezoekers moeten instellen? Zo ja, hoe gaat u dit stimuleren? Zo nee, waarom niet? 3)

5.

Wat hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de koepels van ziekenhuizen ondernomen nadat u hen op de terugkerende vragen over parkeertarieven heeft gewezen? 4)

6.

Wilt u nagaan of het ziekenhuis OLVG winst maakt op het parkeren? Kunt u dit toelichten?

7.

Wat vindt u van het principe dat parkeren geen melkkoe mag zijn voor een ziekenhuis, dus geen winstgevende activiteit? Onderschrijft u dit?

8.

Bent u bereid met de ziekenhuizen te komen tot een maximering van de tarieven en afspraken te maken dat op het parkeerbedrijf geen winst mag worden gemaakt?

1) Algemeen Dagblad, 6 november 2019, 'Parkeerkosten bij ziekenhuis rijzen de pan uit'; https://www.ad.nl/binnenland/parkeerkosten-bij-ziekenhuis-rijzen-de-pan-uit~aee3b3d9/

2) Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2013–2014, 2013Z20566, Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2012–2013, 2013Z00249, Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2017–2018, 2018Z02088, Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2017–2018, 2019Z05081.

3) Trouw, 7 december 2018, 'Wat kost parkeren bij ziekenhuizen toch veel geld'; https://www.trouw.nl/nieuws/waarom-kost-parkeren-bij-ziekenhuizen-toch-zo-veel-geld~bf5cb3c59/

4) Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2018-2019, nr. 1953.


Gerelateerd

Het bericht ‘Parkeerkosten bij ziekenhuis rijzen de pan uit’

Hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen

Het bericht ‘Ommelander Ziekenhuis zet ‘laatste stappen’ in financiële herziening’

Het bericht ‘Amsterdamse school is 5600 euro parkeergeld kwijt per docent’

De gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in Willemstad

Hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Natuurmonumenten voert betaald parkeren in’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl