Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat AstroTV in 2020 van tv verdwijntHet bericht dat AstroTV in 2020 van tv verdwijnt

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21214

2019Z21214Vragen van de leden Sneller (D66) en Alkaya (SP) aan de ministers van Financiën en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat AstroTV in 2020 van tv verdwijnt (ingezonden 5 november 2019)1. Kent u het bericht ‘AstroTV verdwijnt in 2020 van de buis’? 1)

2. Klopt het dat AstroTV van de tv verdwijnt, maar dat het programma wel online, telefonisch en via de app verdergaat?

3. In hoeverre heeft u deze beslissing van Talpa zien aankomen?

4. Bent u het ermee eens dat toezicht op dergelijke programma’s van belang is en blijft, ongeacht welk medium gebruikt wordt? Op welke wijze wordt toezicht op AstroTV via deze andere media georganiseerd?

5. Kunt u zich de antwoorden op Kamervragen herinneren 2), waar werd gesteld dat RTL naar aanleiding van deze vragen over het programma “Dit is mijn toekomst” en het advies betreffende financiële voorspoed dat mensen hierin werd gegeven, maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen?

6. Welke maatregelen zijn door RTL destijds genomen?

7. Wat is de uitkomst geweest van het gegeven dat, zoals door u in de antwoorden op de genoemde Kamervragen gesteld, RTL zich over de toekomst van “Dit is mijn toekomst” heeft beraden?

8. Kunt u zich herinneren dat u de betreffende uitzending onder de aandacht zou brengen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM)? Wat is hier vervolgens mee gebeurd?

9. Heeft het Commissariaat voor de Media op enige wijze nog iets gedaan met adviezen gegeven door AstroTV, “Dit is mijn toekomst” en andere dergelijke programma’s?

1. Algemeen Dagblad, 1 november 2019 (https://www.ad.nl/show/astrotv-verdwijnt-in-2020-van-de-buis~aea89724/)

2. Aanhangsel van de Handelingen II, nr. 1024.


Indiener

Mahir Alkaya (SP)

Joost Sneller (D66)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)

Arie Slob (CU)


Access ( 11974 )

Publicatiedatum
5 November 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl