Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de overheid tuinders hielp om het ETS te ontwijkenHet bericht dat de overheid tuinders hielp om het ETS te ontwijken

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20769

2019Z20769

Vragen van de leden Bromet en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de overheid tuinders hielp om het ETS te ontwijken (ingezonden 31 oktober 2019)

 

 1. Kent u het bericht ‘Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken’? 1)
 2. Is het juist dat de overheid glastuinbouwbedrijven sinds 2012 actief heeft geholpen om zich te onttrekken aan het Europese Emissions Trading System (ETS)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoe verklaart u dat van de ruim 100 Nederlandse tuinbouwbedrijven die oorspronkelijk in het ETS deelnamen er slechts 15 over zijn?
 4. Wat bedoelde de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) volgens u precies toen zij vorig jaar sprak van een ‘georganiseerde uittocht’ van de glastuinbouw uit het ETS? Doelde zij daarmee impliciet op de hulp die de Nederlandse overheid gaf om dit systeem te ontwijken?
 5. Is het juist dat nieuwe gegevens erop wijzen dat de glastuinbouw haar klimaatdoelen niet haalt? 2)
 6. Welke CO2-reductie had er gerealiseerd kunnen worden als de ruim 100 bedrijven onder het ETS waren gebleven en in hoeverre is dit van invloed op het niet halen van de doelstelling uit het Urgendavonnis?
 7. Is het juist dat de betrokken bedrijven op twee manieren door de overheid werden ‘geholpen’ bij ontwijking van het ETS, door a) de mogelijkheid te creëren om het bedrijf te splitsen waardoor het onder de drempel bleef of b) gasketels als ‘reserve’ aan te merken? 3)
 8. Waarom is ervoor gekozen om deze twee mogelijkheden aan te bieden?
 9. Waarom is dit niet openlijk, ook met de Tweede Kamer, besproken?
 10. Is het technisch en juridisch mogelijk om deze maatregelen weer terug te draaien en wat zouden daar de implicaties van zijn?
 11. Ondermijnt het argument van het ministerie van LNV dat het een ‘meer gelijk speelveld’ wilde scheppen binnen de tuinbouwsector, waarmee het ministerie de ingrepen aan de NRC lijkt te bevestigen, niet het hele ETS, aangezien iedere andere sector die onder het ETS valt dit ook zou kunnen aangrijpen, omdat onder het systeem alleen de grootste uitstoters worden belast? 4)
 12. Is de berekening van de NRC juist dat er 20 tot 30 miljoen euro minder is betaald voor uitstootrechten dan er betaald had moeten worden? Zo nee, tot welk bedrag komt u? 5)
 13. Is het juist dat er nooit heffingen zijn geïnd in het kader van het ‘CO2-sectorsysteem’, dat is ingevoerd als tegenprestatie voor het speciaal voor deze sector verlaagde tarief van de energiebelasting? 6)
 14. Is de berekening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) juist dat de sector door de verlaagde energiebelasting 100 miljoen per jaar bespaart? Hoeveel had er moeten zijn afgedragen aan heffingen in het kader van het CO2-sectorsysteem, en gaat dit met terugwerkende kracht alsnog gebeuren? 7)
 15. Bent u bereid volledige verantwoording af te leggen over de nalatigheid van de overheid op dit terrein en met nieuwe voorstellen te komen die de tuinbouwsector op een correcte manier onder het ETS laat vallen, dan wel op een alternatieve wijze dwingt om de vereiste CO2-reductie te realiseren?

 

 

1) NRC, 24 oktober 2019, Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/24/overheid-hielp-tuinders-europese-co2-prijs-te-ontwijken-a3978008)

2) NRC, 24 oktober 2019, Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/24/overheid-hielp-tuinders-europese-co2-prijs-te-ontwijken-a3978008)

3) NRC, 24 oktober 2019, Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/24/overheid-hielp-tuinders-europese-co2-prijs-te-ontwijken-a3978008)

4) NRC, 24 oktober 2019, Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/24/overheid-hielp-tuinders-europese-co2-prijs-te-ontwijken-a3978008)

5) NRC, 24 oktober 2019, Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/24/overheid-hielp-tuinders-europese-co2-prijs-te-ontwijken-a3978008)

6) NRC, 24 oktober 2019, Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/24/overheid-hielp-tuinders-europese-co2-prijs-te-ontwijken-a3978008)

7) NRC, 24 oktober 2019, Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/24/overheid-hielp-tuinders-europese-co2-prijs-te-ontwijken-a3978008)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl