Tweedemonitor / Kamervraag / Vervuild drinkwater door loden waterleidingenVervuild drinkwater door loden waterleidingen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20303

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over vervuild drinkwater door loden waterleidingen (ingezonden 24 oktober 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «200.000 woningen hebben ongezonde loden waterleidingen»?1

Vraag 2

In hoeveel huizen zijn nog loden waterleidingen aanwezig?

Vraag 3

Hoe kan het dat nog niet alle loden waterleidingen vervangen zijn?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat door het niet vervangen van de loden waterleidingen kinderen nog steeds grote risico’s lopen op hersenschade?

Vraag 5

Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat iedereen zeker kan zijn van schoon drinkwater?

Vraag 6

Bent u bereid de kosten van onderzoek naar de loden waterleidingen te vergoeden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Gezien het grote belang voor de volksgezondheid, bent u bereid het verhuren van huizen met loden waterleidingen te verbieden? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Vervuild drinkwater door loden waterleidingen

Het bericht 'Tien keer meer lood in water op de Kramatweg (Amsterdam) dan toegestaan: ‘Ik word al jaren vergiftigd hier’'

Het artikel ‘Akkers vervuild door plastic in compost: “Te veel rotzooi in de gft-bak”’

Het artikel ‘Verhoog de BTW op drinkwater niet’

De artikelen ‘Rivieren over de hele wereld vervuild met antibiotica’ en ‘Antibiotics found in some of the world’s rivers exceed ‘safe’ levels, global study finds’

De ernstig vervuilde grond van het beoogd terrein voor de Marinierskazerne in Vlissingen

De met vervuild slib versterkte Westdijk bij Bunschoten

Tritium in grondwater bij Petten

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl