Tweedemonitor / Kamervraag / Vervuild drinkwater door loden waterleidingenVervuild drinkwater door loden waterleidingen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20303

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over vervuild drinkwater door loden waterleidingen (ingezonden 24 oktober 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «200.000 woningen hebben ongezonde loden waterleidingen»?1

Vraag 2

In hoeveel huizen zijn nog loden waterleidingen aanwezig?

Vraag 3

Hoe kan het dat nog niet alle loden waterleidingen vervangen zijn?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat door het niet vervangen van de loden waterleidingen kinderen nog steeds grote risico’s lopen op hersenschade?

Vraag 5

Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat iedereen zeker kan zijn van schoon drinkwater?

Vraag 6

Bent u bereid de kosten van onderzoek naar de loden waterleidingen te vergoeden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Gezien het grote belang voor de volksgezondheid, bent u bereid het verhuren van huizen met loden waterleidingen te verbieden? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Vervuild drinkwater door loden waterleidingen

Huisbazen die weigeren loden leidingen te vervangen

Het bericht 'Tien keer meer lood in water op de Kramatweg (Amsterdam) dan toegestaan: ‘Ik word al jaren vergiftigd hier’'

Verhuurders die weigeren gevaarlijk loden leidingen te vervangen

De gevolgen van de Kraanwatercrisis voor de Volksgezondheid

Het bericht ‘Sloten bij Reusel en Someren vervuild, inspectie bezoekt boeren’

Het artikel ‘Akkers vervuild door plastic in compost: “Te veel rotzooi in de gft-bak”’

Het artikel ‘Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl