Tweedemonitor / Kamervraag / Het fiscaal aftrekken van de kosten voor het telen van eigen cannabisHet fiscaal aftrekken van de kosten voor het telen van eigen cannabis

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19492

2019Z19492


Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Medische Zorg over het fiscaal aftrekken van de kosten voor het telen van eigen cannabis (ingezonden 11 oktober 2019)

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Eigen cannabis op voorschrift fiscaal aftrekbaar’? 1)
  2. Hoe beoordeelt u het feit dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de kosten van eigen teelt cannabis aftrekbaar zijn als de cannabis door de dokter is voorgeschreven?
  3. Wat zijn de consequenties van deze uitspraak voor het huidige beleid rondom de thuiskweek van cannabis?
  4. Hoe staat deze uitspraak van de Hoge Raad in verhouding tot het gegeven dat thuis gekweekte cannabisplanten voor medicinale doeleinden door de politie na meldingen of tips nog vaak geruimd worden?
  5. Bent u bereid naar aanleiding van deze uitspraak lokale driehoeken op te roepen af te spreken niet te handhaven bij maximaal 5 cannabisplanten als er een doktersverklaring aanwezig is?
  6. Wat is de stand van zaken van de uitvoering van de motie-Bergkamp over onderzoek naar de werking van medicinale cannabis en de motie-Bergkamp over onderzoek onder kinderen met epilepsie 2)

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2134847614/eigen-cannabis-op-voorschrift-fiscaal-aftrekbaar?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf

2) Kamerstukken 29477, nr. 484 en 486


Gerelateerd

Het fiscaal aftrekken van de kosten voor het telen van eigen cannabis

Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

Het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar medicinale cannabis

De btw-aftrek op scholings-/opleidingskosten

De inbeslagname van twee wietplanten voor medicinale cannabis

Het bericht ‘Overheid stimuleert roken: ondernemers kunnen sigaretten aftrekken van belasting’

Het vergoeden en/of verlagen van de prijs van medicinale cannabis

Het kweken van medicinale wiet in het Westland

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl