Tweedemonitor / Kamervraag / De situatie dat Oeigoeren in Chinese concentratiekampen worden vermoord en hun organen worden verkochtDe situatie dat Oeigoeren in Chinese concentratiekampen worden vermoord en hun organen worden verkocht

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19189

2019Z19189


Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de situatie dat Oeigoeren in Chinese concentratiekampen worden vermoord en hun organen worden verkocht. (ingezonden 9 oktober 2019)

 1. Bent u bekend met het bericht ‘ Organen van levende Oeigoeren uit lichaam gesneden’? 1)
 2. Klopt het dat Oeigoeren in Chinese concentratiekampen worden vermoord en hun organen worden verkocht? Zo ja, deelt u de mening dat dit onmenselijk en schandalig is en dat dit op het hoogste niveau moet worden bestreden?
 3. Erkent u dat er in China sprake is van het systematisch gevangen zetten van Oeigoeren op een wijze die gekarakteriseerd moet worden als ‘concentratiekampen’? Zo nee, waarom niet?
 4. Welke concrete acties gaat u ondernemen om de flagrante mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren te stoppen?
 5. Deelt u de mening dat er internationaal weinig kritiek is op de mensenrechtensituatie in China omdat de meeste landen de relatie met China niet op het spel willen zetten? Zo ja, voelt u zich aangesproken?
 6. Hoe beoordeelt u de reactie van het Chinese regime dat zij in 2015 zijn gestopt met het gebruiken van de organen van geëxecuteerde gevangenen, terwijl een onafhankelijk panel van experts en activisten aangeeft dat Oeigoeren in Chinese concentratiekampen worden vermoord en hun organen worden verkocht? Vindt u dit geloofwaardig?
 7. Met wie heeft u gesproken om u te informeren over de feiten inzake de mensenrechtensituatie in China?
 8. Deelt u de mening dat de mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren gekwalificeerd kunnen worden als genocide? Zo nee, waarom niet?
 9. Wat heeft de Nederlandse ambassade precies ondernomen in de afgelopen jaren om de mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren te stoppen in China? Met wie, wanneer en waarover hebben zij gesproken?
 10. Bent u bereid om in VN- en EU-verband ervoor te pleiten dat de rechten van de Oeigoeren worden beschermd en dat daders van deze mensenrechtenschendingen worden vervolgd? Zo ja, hoe gaat u hier invulling aan geven? Zo nee, waarom niet?
 11. Zijn er aanwijzingen dat China in relatie tot mensenrechtenschendingen een beroep heeft gedaan op Nederlandse goederen en technologie? Zo ja, bent u van mening dat Nederland en/of Nederlandse bedrijven dan medeplichtig zijn aan de mensenrechtenschendingen op de Oeigoeren? Zo nee, hoe weet u dit zeker?
 12. Bent u van mening dat de internationale gemeenschap over genoeg middelen beschikt om te voorkomen dat nog meer mensenrechtenschendingen plaatsvinden op de Oeigoeren en dat het schandalig is dat deze middelen niet zijn ingezet?


1) Telegraaf, 25 september 2019 ( https://www.telegraaf.nl/nieuws/308887232/organen-van-levende-oeigoeren-uit-lichaam-gesneden ).


Indiener

Tunahan Kuzu (DENK)


Gericht

Stef Blok (VVD)


Access ( 11515 )

Publicatiedatum
9 Oktober 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl