Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Family of murdered Maltese journalist raise concerns over public inquiry’Het bericht ‘Family of murdered Maltese journalist raise concerns over public inquiry’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18605

2019Z18605


Vragen van de leden Verhoeven en Groothuizen (beiden D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Family of murdered Maltese journalist raise concerns over public inquiry’ (ingezonden 2 oktober 2019)

1.
Bent u bekend met het bericht ‘Family of murdered Maltese journalist raise concerns over public inquiry’? 1)

2.

Deelt u de mening dat het noodzakelijk is dat de moord op de Maltese anti-corruptie journalist Daphne Caruana Galizia geheel onafhankelijk wordt onderzocht?

3.

Deelt u de mening dat voor een onafhankelijke onderzoekscommissie het noodzakelijk is dat zij geen banden hebben met personen die de vermoordde journalist onderzocht en er geen enkele twijfel mag bestaan over de onafhankelijkheid?

4.
Deelt u de mening dat de onafhankelijkheid van de leden van de onderzoekscommissie naar de moord op Daphne Caruana Galizia in twijfel te trekken valt, vanwege relaties met personen die de journalist onderzocht en vanwege een afhankelijkheidsrelatie van de regering? Zo nee, kunt u dit toelichten?

5.
Bent u bereid, in het kader van rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie, dit onderwerp te bespreken met uw Maltese collega en er bij hem op aan te dringen dat de onderzoekscommissie geheel onafhankelijk moet zijn?

6.
Bent u van plan deze situatie en de vragen die het oproept over de rechtsstatelijkheid in Malta te bespreken met uw Europese collega’s? Bent u van plan dit te bespreken tijdens de Raad Algemene Zaken van 15 oktober 2019 en/of de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7/8 oktober 2019? Kunt u deze vragen beantwoorden voor deze Raden?

7.
Kunt u zich uw BNC-fiche “Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie” van 29 mei 2019 herinneren? Kunt u daaruit de uitspraak “Als waardengemeenschap zijn de EU en haar lidstaten verplicht om erop toe te zien dat de democratische rechtsstaat binnen de Unie wordt gerespecteerd en versterkt” 2) herinneren? Kunt u uw inzet op rechtsstatelijkheid in Malta toelichten in licht van deze uitspraak?

8.
Hoe ziet u de rechtsstatelijke situatie in Malta? Deelt u de mening dat effectief onafhankelijk onderzoek en rechtspraak essentieel zijn? Hoe duidt u specifiek de rechtsstatelijke situatie in Malta in het kader van ‘bevorderen, voorkomen, handhaven’?

9.
Bent u bekend met het rapport van de Venetië-Commissie van de Raad van Europa over Malta? 3) 4) Bent u van mening dat Malta alle aanbevelingen uit dat rapport moet implementeren? Bent u op de hoogte hoe ver Malta hiermee is? Zo ja, kunt u de Kamer hierover informeren?

10.

Bent u ervan op de hoogte dat er nog steeds strafzaken in het kader van smaad en laster lopen tegen Daphne Caruana Galizia? 5) Bent u het eens dat deze zo spoedig mogelijk moeten worden ingetrokken? Bent u bereid uw Maltese collega hierop aan te spreken? Kunt u uw mening toelichten?


11.

Kunt u de Kamer informeren over de relevante ontwikkelingen op het gebied van de rechtsstaat in Malta?

12.

Bent u bereid deze vragen uiterlijk te beantwoorden voor aanvang van het plenaire debat over de paspoorthandel in Malta?1) https://www.theguardian.com/world/2019/sep/21/daphne-caruana-galizia-family-of-murdered-maltese-journalist-raise-concerns-over-public-inquiry

2) Kamerstuk 2807, 29 mei 2019

3) https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)028-e

4) https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)028-e

5) https://www.theguardian.com/world/2019/sep/19/malta-urged-to-drop-libel-lawsuits-against-daphne-caruana-galizia


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl