Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigtHet bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18231

2019Z18231


Vragen van leden Alkaya en Van Raak (beiden SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt (ingezonden 27 september 2019)

1

Kent u de notitie van Milieudefensie e.a. aan gemeenteraadsleden over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, Comprehensive Economic and Trade Agreement (Brede Economische en Handelsovereenkomst) (CETA)? 1)

2

Wie draagt de kosten indien een gemeente een schadevergoedingsclaim krijgt via het speciale arbitragesysteem Investment Court System (ICS) dat is opgenomen in CETA-verdrag? Kunt u uw antwoord toelichten?

3

Zijn er nog meer gemeentelijke bevoegdheden die een risico lopen op een claim via het ICS-systeem buiten die genoemd zijn in de notitie? Indien onbekend, bent u bereid dat te onderzoeken? Kunt u uw antwoord toelichten?

4

Bereidt u zich voor op eventuele claims die komen? Zo ja, hoe doet u dat?

5

Kunt u garanderen dat inwoners van Nederland nooit de financiële gevolgen, direct en/of indirect, ondervinden van eventuele ICS-claims naar aanleiding van gemeentelijke besluiten? Kunt u uw antwoord toelichten?

6

Deelt u de mening dat het CETA-verdrag vooral goed is voor buitenlandse investeerders, maar niks doet om de gemeenten te beschermen tegen ICS-claims? Kunt u uw antwoord toelichten?

7

Bent u bereid zich tegen het verdrag te keren als de gemeenten en haar inwoners niet beschermd zijn tegen de financiële gevolgen van het CETA-verdrag? Kunt u uw antwoord toelichten?

  1. https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/ceta-verdrag-bedreigt-lokaal-beleid.238839.lynkx


Gerelateerd

Het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt

Het CETA-verdrag dat afbouw gaswinning in de weg staat

De gevolgen van CETA voor onze rechtsstaat, onze soevereiniteit en de landbouw

Mogelijke sluipende bevoegdheidsoverdracht door CETA

Het bericht dat Italië weigert CETA te ratificeren

Canadese wetgeving die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt (Bill 156) en over de dood van de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell.

Het Joint Management Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures in het CETA-verdrag

Het bericht ‘Coronavirus bedreigt ook bouw van nieuwe woningen’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl