Tweedemonitor / Kamervraag / Het percentage coördinatiekosten van het totale jeugdzorgbudgetHet percentage coördinatiekosten van het totale jeugdzorgbudget

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z18076

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het percentage coördinatiekosten van het totale jeugdzorgbudget (ingezonden 26 september 2019).

Vraag 1

Herkent u het beeld dat maar liefst 30% van het budget voor jeugdzorg, oftewel ongeveer een miljard euro, op zou gaan aan zogenoemde coördinatiekosten?1

Vraag 2

Wat zijn volgens u realistische percentages voor coördinatiekosten? Kunt u voor andere domeinen (bijvoorbeeld uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning door gemeenten) aangeven wat vergelijkbare percentages voor coördinatiekosten zijn?

Vraag 3

Klopt het dat gemeenten nog steeds een eigen draai geven aan de manier waarop verantwoording gevraagd wordt aan instellingen, ondanks dat hierover in het regeerakkoord duidelijke afspraken gemaakt zijn en er inmiddels ook standaarden afgesproken zijn?

Vraag 4

Wat gaat u er aan doen om gemeenten te bewegen zich te houden aan de afspraak om met de standaarden voor verantwoording te werken?

Vraag 5

Kunt u aangeven welke samenwerkingsverbanden van gemeenten de laatste twee jaar uit elkaar zijn gevallen? Wat gaat u doen om onnodige versnippering en dus meer coördinatiekosten tegen te gaan?

Vraag 6

Kunt u aangeven hoe het staat met uw stappen om inkoop van zorg eenvoudiger te maken?

Vraag 7

Welke voorlichting geeft u aan gemeenten over de mogelijkheden rond inkoop die nu al juridisch mogelijk zijn?

Vraag 8

Welke concrete regels in de jeugdhulp zijn inmiddels naar aanleiding van de in het regeerakkoord afgesproken schrapsessies daadwerkelijk geschrapt? Hoe worden de opbrengsten van deze sessies gedeeld en overal ingevoerd?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Westerveld (GroenLinks), ingezonden 25 september 2019 (vraagnummer 2019Z17947) en van de leden Kerstens en Kuiken (beiden PvdA), ingezonden 25 september 2019 (vraagnummer 2019Z17949)


X Noot
1

«30% van jeugdzorgbudget gaat op aan «coördinatiekosten», Het Financieele Dagblad, 24 september 2019 (https://fd.nl/economie-politiek/1317805/30-van-jeugdzorgbudget-gaat-op-aan-coordinatiekosten)


Gerelateerd

Het percentage coördinatiekosten van totaal jeugdzorgbudget

Het percentage coördinatiekosten van het totale jeugdzorgbudget

COA-personeel dat zich onveilig voelt door ‘Minderjarige’ criminele Noord-Afrikanen

De handreiking levensbeschouwing van het COA

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat het COA asielzoekers, die slachtoffer zijn van een zedendelict, afraadt aangifte te doen

De administratieve lasten in de zorg die blijven stijgen

Het bericht 'COA zoekt honderden extra plekken voor asielzoekers in Oost-Nederland'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl