Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Medewerkers NVWA: mobiel slachthuis werkt dierenleed in de hand’Het bericht ‘Medewerkers NVWA: mobiel slachthuis werkt dierenleed in de hand’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17944

2019Z17944Vragen van het lid De Groot (D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Medewerkers NVWA: mobiel slachthuis werkt dierenleed in de hand’ (ingezonden 25 september 2019)


1. Bent u bekend met de zorgen van medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), dierenartsen en de De Koninklijk Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) omtrent de mobiele slachthuizen? 1) Zo ja, hoe beoordeelt u deze zorgen?

2. Bent u bekend met het bericht 'Slachthuis doet aangifte tegen vier NVWA’ers' 2)?

3. Klopt het dat de voedselveiligheid in het geding komt aangezien ‘risicodieren’ in de voedselketen terecht komen? Zo nee, op welke manier wordt gezorgd dat deze risicodieren niet in de voedselketen terecht komen?

4. Deelt u de mening dat risicodieren geen plek hebben in de voedselketen en dat de situatie zoals omschreven in het artikel onacceptabel is?

5. Op welke manier wordt gezorgd dat risicodieren niet in de voedselketen terecht komen?

6. Bent u bereid om landelijk onderzoek in te stellen naar het gedrag van slachthuizen tegenover handhavers, dierenartsen en controleurs?

7. Hoe beoordeelt u de kritiek dat de NVWA haar eigen autoriteit ondermijnt doordat de proef de huidige regelgeving zou omzeilen?

8. Deelt u de mening dat er een onderzoek moet komen naar Slachthuis Dokkum, haar wijze van opereren en haar gedrag naar handhavers, dierenartsen en controleurs? Zo nee, waarom niet?

9. Klopt het dat er meer dan 1.200 dieren zijn geslacht met het mobiele slachthuis sinds de start van de pilot? Kunt u deze getallen uitsplitsen naar de reden van slacht?

10. Bent u het eens met de stelling dat er onmogelijk sprake kan zijn van 1.200 noodslachtingen en dat er naar alle waarschijnlijkheid zieke dieren zijn geslacht waarbij geen sprake kan zijn van een noodslachting?

11. Heeft u inzicht in de rapporten van dierenartsen die stellen dat boeren zorg voor hun dier onthouden zodat het dier alsnog geschikt is voor de voedselconsumptie? Zo ja, hoe beoordeelt u het feit dat er daadwerkelijk dieren soms geen medische behandeling hebben gekregen terwijl dit zeer welkom voor het dier was? Zo nee, waarom niet en wat is nodig om hier inzicht in te krijgen?

12. Hoe beoordeelt het mobiele slachthuis of het dier onnodig geleden heeft alvorens het te slachten?

13. Door wie en hoe wordt bepaald dat een noodslachting noodzakelijk is?

14. Wat is het vervolgtraject als de dierenarts stelt dat het dier de nodige pijnbestrijding en andere zorg is onthouden?

15. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat eventuele nodige zorg aan dieren wordt onthouden, zodat ze alsnog geslacht kunnen worden met behulp van een mobiel slachthuis?

16. Hoe vaak is er Geen Toegang tot Slacht (GTS) door een handhavend dierenarts van de NVWA opgelegd voor een koe die werd aangeboden?

17. Hoe vaak is er op last van de handhavend dierenarts van de NVWA een koe direct geëuthanaseerd?

18. Hoe vaak heeft de toezichthoudend dierenarts van de NVWA een rapport van bevindingen opgemaakt?

19. Welke stappen gaat u zetten om de volksgezondheid en het dierenwelzijn veilig te stellen als het gaat om de proef met het mobiele slachthuis?

20. Deelt u de mening dat de proef met het mobiele slachthuis per direct stilgelegd dient te worden?

1) 'Medewerkers NVWA: mobiel slachthuis werkt dierenleed in de hand', RTL Nieuws, 24 september 2019 ( https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4855986/mobiel-slachthuis-nvwa-dierenwelzijn-vlees )
2) 'Slachthuis dient klachten in tegen vier NVWA'ers', Leeuwarder Courant, 24 september 2019 ( https://www.lc.nl/friesland/Slachthuis-doet-aangifte-tegen-vier-NVWAers-24852117.html?harvest_referrer=https://t.co/h9eDEqbChc )

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Moorlag (PvdA), ingezonden 25 september 2019 (vraagnummer 2019Z17943)


Gerelateerd

Het bericht ‘Medewerkers NVWA: mobiel slachthuis werkt dierenleed in de hand’

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

De mishandeling bij de slacht van verzwakte, afgedankte melkkoeien

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Het niet naleven van het hitteprotocol voor dierentransporten door de veehouderij

Nalatigheid bij de NVWA bij ingrijpen in slachthuizen waar onvoldoende maatregelen werden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus

De berichten ‘Slachthuis mocht open blijven ondanks veel coronabesmettingen’ en ‘Dit is waarom slachthuis Vion open mocht blijven ondanks de vele coronabesmettingen’

Het bericht ‘NVWA te traag: onderzoek naar misstanden slachthuizen gestopt’ RTL 25 juli 2020

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl