Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Korten kan niet wachten'Het bericht 'Korten kan niet wachten'

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17799

Vragen van de leden De Jong, Tony van Dijck en Wilders (allen PVV) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Korten kan niet wachten» (ingezonden 24 september 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Korten kan niet wachten»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het niet valt uit te leggen dat, terwijl pensioenfondsen te maken hebben met een buffer van 1.500 miljard euro, De Nederlandsche Bank (DNB) oproept om pensioenen voor miljoenen Nederlanders te korten?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de toezichthouder moet stoppen met het zaaien van pensioenpaniek, tevens moet stoppen met het doen van uitspraken waaruit de voorkeur voor het korten van pensioenen klinkt en stoppen zich neer te leggen bij het gevoerde beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) waar miljoenen Nederlandse pensioendeelnemers de dupe van zijn?

Vraag 4

Bent u met ons van mening dat Klaas Knot met zijn wens om pensioenkortingen voor miljoenen Nederlanders door te voeren en zijn slaafse houding ten opzichte van de ECB duidelijk maakt dat hij niet geschikt is als president van DNB waar hij de belangen van Nederlanders zou moeten behartigen in plaats van zijn Europese vriendjes zoals hij nu doet? Wat gaat u eraan doen om deze meneer uit functie te zetten?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het korten op pensioenen absoluut niet aan de orde zou moeten zijn? Zo ja, wanneer zorgt u er dan eindelijk eens voor dat de dreigende kortingen per direct van tafel gaan?


Indiener

Geert Wilders (PVV)

Tony van Dijck (PVV)

Léon de Jong (PVV)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


Access ( 11229 )

Publicatiedatum
24 September 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl