Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad’Het bericht ‘Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17613

2019Z17613


Vragen van de leden Van Nispen (SP), Van den Berge (GroenLinks) en Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad’ (ingezonden 20 september 2019)

1

Wat is uw reactie op het bericht dat de Nederlandse Orde van Advocaten verder overleg zinloos vindt? 1)

2

Wat vindt u ervan dat het vertrouwen in een goede uitkomst tot een dieptepunt is gedaald?

3

Hoe heeft het zover kunnen komen en wat gaat u eraan doen?

1) https://www.advocatenorde.nl/nieuws/minister-dekker-kan-teloorgang-sociale-advocatuur-niets-schelen


Gerelateerd

Het bericht ‘Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De stakingsoproep van de Vereniging Advocatenbelangen

Het bericht dat het meer testen in de zorg doden had kunnen schelen.

Het niet van de grond komen van projecten die over schotten heen werken.

Het faillissement van zorginstelling Siza Nova Me

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

De tegemoetkomingsregeling voor sociale advocatuur

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl