Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Toetsingscommissies euthanasie gaan meer naar de context kijken’Het bericht ‘Toetsingscommissies euthanasie gaan meer naar de context kijken’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17340

Vragen van de leden Van Wijngaarden en Tellegen (beiden VVD) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Toetsingscommissies euthanasie gaan meer naar de context kijken» (ingezonden 17 september 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Toetsingscommissies euthanasie gaan meer naar de context kijken»?1

Vraag 2

Wat vindt u van de suggestie van de heer Kohnstamm om, wanneer er nieuwe rechtsvragen spelen, vragen rondom de euthanasiewet rechtstreeks aan de Hoge Raad voor te leggen?

Vraag 3

Bent u het er mee eens dat er gekeken moet worden naar manieren om artsen beter te beschermen tegen een voor hen en hun omgeving belastend strafproces indien dat als primair doel heeft om meer helderheid over de reikwijdte en interpretatie van de euthanasiewetgeving te verkrijgen? Is er een manier waarop het tuchtrecht hier uitkomst biedt?

Vraag 4

Bent u bereid om in gesprek te gaan met de heer Kohnstamm en andere experts over het genoemde alternatief en eventueel onderzoek te doen naar deze en andere alternatieven om ervoor te zorgen dat artsen beter beschermd worden tegen zware en langdurige strafprocessen en de samenleving op eenvoudiger wijze antwoorden te bieden over rechtsvragen die leven over de juiste interpretatie van de euthanasiewetgeving?


Gerelateerd

Het bericht ‘Toetsingscommissies euthanasie gaan meer naar de context kijken’

Het bericht Expertisecentrum Euthanasie stopt met hulp wegens corona.

Het vereenvoudigen van het belastingsysteem

Het artikel ‘De nood is groot: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie’

Sterke toename van het aantal gevallen van euthanasie

De uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake de specialist ouderengeneeskunde die verdacht werd van onzorgvuldige euthanasie op een demente patiënte

Het aanbieden van scholing over euthanasie bij psychiatrie door het Expertisecentrum Euthanasie van de Levenseindekliniek

Het bericht ‘Nederland gidsland bij doneren organen: unieke regeling na euthanasie gaat de wereld over’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl