Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Allah verafschuwt homoseksualiteit, leren kinderen op islamitische basisscholen’Het bericht ‘Allah verafschuwt homoseksualiteit, leren kinderen op islamitische basisscholen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17079

2019Z17079


Vragen van de leden Bergkamp en Van Meenen (beiden D66) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Allah verafschuwt homoseksualiteit, leren kinderen op islamitische basisscholen’ (ingezonden 12 september 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Allah verafschuwt homoseksualiteit, leren kinderen op islamitische basisscholen’? 1)

2

Wat vindt u ervan dat kinderen op Nederlandse scholen leren dat Allah homoseksualiteit verafschuwt?

3

Bent u het er mee eens, dat ook als deze teksten worden begeleid met het advies aan docenten om aandacht te schenken aan de passage waarin staat dat moslims zelf geen geweld mogen gebruiken tegen homoseksuelen, het nooit onderdeel mag zijn van lesmateriaal op school?

4

In hoeverre denkt u dat deze scholen een veilige omgeving bieden voor kinderen om zichzelf te kunnen zijn?

5

In hoeverre denkt u dat deze scholen een veilige omgeving bieden voor LHBTI-kinderen?

6

Bent u bekend met het boek ‘Help! Ik word volwassen’ dat al in 2013 juist is ontwikkeld omdat scholen werden verplicht om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit?

7

Wat vindt u ervan dat kinderen leren dat het maken van oogcontact geldt als een vorm van overspel, waarop een grote straf staat in het hiernamaals?

8

Bent u het er mee oefeningen in strenge gedrags- en kledingvoorschriften voor meisjes nooit onderdeel zou mogen zijn van de les?

9

Deelt u de mening dat dit lesmateriaal in strijd is met de kerndoelen van seksualiteit, seksuele diversiteit en de geest van deze kerndoelen?

10

Worden er kwaliteitseisen gesteld aan lesmateriaal?

11

Heeft de Inspectie van het Onderwijs (onderwijsinspectie) een toezichthoudende taak op de inhoud van lesmateriaal, zeker gezien het feit dat het onderdeel is van de invulling van de kerndoelen?

12

Welke stappen gaat u ondernemen om zo snel mogelijk dit lesmateriaal uit de klas te halen?

13

Klopt het dat de onderwijsinspectie geen aanleiding ziet tot ingrijpen, omdat de teksten niet in strijd zouden zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat?

14

Deelt u de mening dat in het kader van burgerschap kinderen zouden moeten leren om kritisch na te kunnen denken en keuzes te kunnen maken, en dat dit lesmateriaal daar geen ruimte voor biedt?

1) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2301278-allah-verafschuwt-homoseksualiteit-leren-kinderen-op-islamitische-basisscholen.html

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Wiersma (VVD), ingezonden 12 september 2019 (vraagnummer 2019Z17077)


Gerelateerd

Het bericht ‘Allah verafschuwt homoseksualiteit, leren kinderen op islamitische basisscholen’

Het bericht ‘Allah verafschuwt seks tussen mensen van het eigen geslacht’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Oeganda komt opnieuw met wet voor doodstraf homoseksualiteit’

Het bericht ‘Jacques werd 2 jaar lang opgesloten om te 'genezen' van zijn homoseksualiteit’

Het bericht 'Rutgers: 1 op 3 basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit'

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl