Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de EU mogelijk de fiscale regels wil versoepelen vanwege uitblijven van de groeiHet bericht dat de EU mogelijk de fiscale regels wil versoepelen vanwege uitblijven van de groei

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16939

Vragen van het lid Aukje deVries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht dat de EU mogelijk de fiscale regels wil versoepelen vanwege uitblijven van de groei (ingezonden 11 september 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat de EU mogelijk de begrotingsregels wil versoepelen vanwege het uitblijven van de groei?1

Vraag 2

Klopt het dat er een document voorligt bij de Eurogroep/Ecofinraad dat strekt tot het versoepelen van de regels? Zo ja, wat is de inhoud van dit document?

Vraag 3

Kan dit document met de Kamer gedeeld worden? Zo nee, kunt u er bij de Eurogroep/Ecofinraad op aandringen dat dit document gedeeld mag worden?

Vraag 4

Hoe verhoudt dit document zich tot de eerdere beantwoording dat er geen concreet voorstel voorlag over de begrotingsregels?2

Vraag 5

Is uw standpunt rond de begrotingsregels ongewijzigd?

Vraag 6

Kunt u in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad uitgebreid ingaan op dit document, de discussie erover en het krachtenveld?

Vraag 7

Kunt u deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden?


X Noot
2

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 3814.


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat de EU mogelijk de fiscale regels wil versoepelen vanwege uitblijven van de groei

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De uitspraak van Het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 februari over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime

Uitvoering van motie Geluk-Poortvliet en het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl