Tweedemonitor / Kamervraag / Zuid- en Oost-Europeanen die omgeschoold worden voor de Nederlandse zorgZuid- en Oost-Europeanen die omgeschoold worden voor de Nederlandse zorg

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16833

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Zuid- en Oost-Europeanen die omgeschoold worden voor de Nederlandse zorg (ingezonden 10 september 2019).

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat Zuid- en Oost-Europeanen worden omgeschoold voor de Nederlandse zorg?1

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat organisaties zoals de European Multi Talent Group (EMTG) personeel rekruteren voor de Nederlandse zorg? Zijn er meer organisaties die personeel voor de Nederlandse zorg rekruteren? Kunt u hier een overzicht van sturen?

Vraag 3

Is u bekend hoeveel en welke zorgorganisaties (actief) gebruik maken van bureaus zoals EMTG om zorgpersoneel uit het buitenland te kunnen aannemen?

Vraag 4

Is u bekend hoeveel geld Nederlandse zorgorganisaties aan bureaus zoals EMTG voor buitenlands zorgpersoneel betalen? Zo nee, bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren?

Vraag 5

Worden risico’s genomen met buitenlands zorgpersoneel die de taal niet compleet vaardig zijn, bijvoorbeeld bij medicatieverstrekking? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Vindt u het zorgelijk dat zorgverleners uit Spanje worden gehaald om de tekorten aan zorgpersoneel in Nederland op te lossen, terwijl in Spanje een tekort is van 131.000 verpleegkundigen? Deelt u de mening dat we niet moeten inzetten op zorgpersoneel uit het buitenland, maar nog meer inzet moeten plegen op het behouden en werven van zorgpersoneel uit Nederland zelf? Welke aanvullende maatregelen gaat u treffen?


Gerelateerd

Zuid- en Oost-Europeanen die omgeschoold worden voor de Nederlandse zorg

Het bezoek van de minister aan Zuid-Afrika

Het bericht ‘Samenwerkende overheden brengen advies aan minister uit over Zuid-West 380kV hoogspanningsverbinding’

De discriminatie van, onteigeningen van en moordpartijen op blanke boeren in Zuid-Afrika

De voornemens omtrent landonteigening in Zuid-Afrika

De toenemende onzekerheid van eigendom en investeringen in Zuid-Afrika

Het bericht ‘Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid komt opnieuw miljoenen tekort’

De ontwikkeling dat Zuid-Afrika in sneltreinvaart aankoerst op landonteigening

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl