Tweedemonitor / Kamervraag / Het niet bijhouden van documentatie met lobbygesprekken door voormalig secretaris-generaal van de Europese Commissie Martin SelmayrHet niet bijhouden van documentatie met lobbygesprekken door voormalig secretaris-generaal van de Europese Commissie Martin Selmayr

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15955

2019Z15955


Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het niet bijhouden van documentatie met lobbygesprekken door voormalig secretaris-generaal van de Europese Commissie de heer Martin Selmayr. (ingezonden 23 augustus 2019)

1

Wat vindt u ervan dat de voormalig secretaris-generaal van de Europese Commissie – de heer Martin Selmayr – geen formele documentatie bijhield van lobbygesprekken? Kunt u uw antwoord toelichten? 1)

2

Vindt u het ook pijnlijk dat juist Selmayr niet transparant was over zijn gesprekken met lobbyisten, aangezien zijn aanstelling tot secretaris-generaal van de Europese Commissie in strijd was met de regels? 2) 3) Kunt u uw antwoord toelichten?

3

Erkent u dat het achterhouden van informatie over lobbygesprekken niet bijdraagt aan het vertrouwen in de Europese Commissie en andere instituties van de Europese Unie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

4

Was het bij de Eurocommissarissen bij de benoeming van de secretaris-generaal duidelijk dat de heer Martin Selmayr transparantie laag op zijn prioriteitenlijst had staan? Bent u bereid dit na te vragen?

5

Ziet u een relatie tussen het gebrek aan transparantie van de secretaris-generaal en het stopzetten van de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement over het opzetten van een lobbyregister? 4) Zo nee, wat is er volgens u gebeurd met de onderhandelingen over het lobbyregister?

6

Bent u bereid om meer aan te dringen op een transparantere Europese Commissie middels een uitgebreid transparantieregister waarin documentatie van gesprekken ook verplicht is, zoals dit ook een uitgesproken wens is van het Europees Parlement? 5) Kunt u uw antwoord toelichten?

7

Bent u bereid om de Europese Commissie aan te spreken op het feit dat de heer Martin Selmayr en wellicht ook leden van de Europese Commissie rijkelijk tekortschieten op het gebied van transparantie door nergens gesprekken te documenteren?

8

Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de discussie over transparantie in de Europese Raad?

  1. https://euobserver.com/institutional/145661
  2. https://www.ad.nl/buitenland/eu-commissie-in-de-knel-met-voorkennis-selmayr~a333b755/
  3. https://www.tijd.be/dossier/europareeks/ombudsvrouw-eu-vernietigend-over-aanstelling-selmayr/10046036.html
  4. https://euobserver.com/institutional/144599
  5. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0358_EN.html


Gerelateerd

Het niet bijhouden van documentatie met lobbygesprekken door voormalig secretaris-generaal van de Europese Commissie Martin Selmayr

Het bericht ‘De staatsgreep van een briljant ambtenaar’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De leenbijstand

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl