Tweedemonitor / Kamervraag / De verwijdering van twee wietplanten uit de tuin van een ouder echtpaar door de politieDe verwijdering van twee wietplanten uit de tuin van een ouder echtpaar door de politie

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15909

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers voor Medische Zorg en van Justitie en Veiligheid over de verwijdering van twee wietplanten uit de tuin van een ouder echtpaar door de politie (ingezonden 22 augustus 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Tijdens aangifte horen Jan en Jannie dat politie hun wietplanten heeft weggehaald»?1

Vraag 2

Kunt u aangeven op welke wijze de klokkenluider overlast heeft ervaren van de twee cannabisplanten?

Vraag 3

Kunt u, met het oog op de Grondwet, internationale verdragen, maar ook op bijvoorbeeld het recht op gezond leven, reflecteren op het huidig beleid rondom medicinale cannabis?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u het weghalen van twee cannabisplanten bij een ouder echtpaar, van wie de vrouw baat heeft bij het gebruik van cannabisolie voor haar psoriasis, als u kijkt naar proportionaliteit en barmhartigheid?

Vraag 5

Realiseert u zich dat de aangeboden medicinale olie en cannabis niet voor iedereen effectief en/of betaalbaar is, aangezien er vele verschillende kruisingen bestaan (waarin niet alleen de gehaltes Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD) en andere cannabinoïden variëren, maar ook het terpenenprofiel), dat medicinale – whole plant – cannabisolie nauwelijks legaal verkrijgbaar is én de zorgverzekeraars gestopt zijn met vergoeden?

Vraag 6

Wat betekent de uitspraak van de rechtbank van Middelburg voor het huidige medicinaal cannabis beleid, waarin staat dat de burgemeester ten onrechte het huis van een medicinaal wietkweker voor drie maanden heeft gesloten?2

Vraag 7

Bent u bereid patiënten die baat hebben bij het gebruik van medicinale cannabis en een doktersvoorschrift hebben voor het gebruik ervan een individuele ontheffing te verlenen op basis van artikel 8 van de Opiumwet?


X Noot
1

RTV Oost, «Tijdens aangifte horen Jan en Jannie dat politie hun wietplanten heeft weggehaald», 19 augustus 2019.

X Noot
2

pzc.nl, «Thuiskweek medicinale wiet in Terneuzen wordt zo goed als zeker toegestaan», 15 augustus 2019.


Gerelateerd

De inbeslagname van twee wietplanten voor medicinale cannabis

De verwijdering van twee wietplanten uit de tuin van een ouder echtpaar door de politie

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Het diversiteitsbeleid bij de politie

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl