Tweedemonitor / Kamervraag / Een bericht van het Operationeel Centrum van de politie-eenheid Den HaagEen bericht van het Operationeel Centrum van de politie-eenheid Den Haag

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15681

Vragen van de leden Laan-Geselschap en Lodders (beiden VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een bericht van het Operationeel Centrum van de politie-eenheid Den Haag (ingezonden 13 augustus 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht van de politie-eenheid Den Haag (@POL_OCDH)?1

Vraag 2

Kunt u verklaren waarom de politie-eenheid Den Haag via Twitter communiceert dat het verkopen van kadavers uit vrachtwagens een legale actie is?

Vraag 3

Deelt u de mening dat dergelijke berichten van de politie het gelijkwaardig- en rechtvaardigheidsgevoel van de lezers aantasten aangezien gelijke gevallen niet gelijk worden behandeld? Zo ja, wat gaat u doen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kunt u verklaren waarom verkoop van kadavers normaliter aan meerdere eisen en regels moet voldoen, onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet staan en waarom dat in dit geval niet wordt nageleefd?

Vraag 5

Welke controles hebben de NVWA en/of politie uitgevoerd tijdens de verkoop van kadavers? Hoe is de voedselveiligheid gewaarborgd? Kunt u daarvan een uitgebreide analyse doen toekomen?

Vraag 6

Waarom wordt dit vlees in vrachtwagens aangeboden en niet via de reguliere verkooppunten? Waar komen deze kadavers vandaan? Met andere woorden waar zijn deze kadavers geslacht en welke controle heeft hierop plaatsgevonden?

Vraag 7

Deelt u de mening dat verkoop van kadavers in alle gevallen aan de gelijke eisen en regels moeten voldoen? Kan een slagerij ook toestemming krijgen voor de verkoop van vlees uit een vrachtwagen? Zo ja, hoe verloopt die procedure? Zo nee, waarom wordt dit onderscheid gemaakt?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Helder en Wilders (beiden PVV), ingezonden 12 augustus 2019 (vraagnummer 2019Z15642).


Gerelateerd

Het bericht ‘Politie stelt onderzoek in naar misstanden binnen Landelijke Eenheid’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een bericht van het Operationeel Centrum van de politie-eenheid Den Haag

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Het bericht dat daklozen van de gemeente Den Haag geld krijgen om de stad te verlaten

Het bericht ‘Teamchef politie niet meer welkom in Den Haag’

Het diversiteitsbeleid bij de politie

Het bericht ‘Discriminatie en wangedrag bij politie Den Haag’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl