Tweedemonitor / Kamervraag / Een vluchtelingenkamp in het noorden van IrakEen vluchtelingenkamp in het noorden van Irak

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15609

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een vluchtelingenkamp in het noorden van Irak (ingezonden 9 augustus 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met de oproep van inwoners van vluchtelingenkamp Mahmur in het noorden van Irak, namelijk dat zij zijn aangevallen door Turkije en lokale Iraakse autoriteiten een blokkade hebben ingesteld, waardoor inwoners het kamp niet kunnen verlaten en voedsel niet naar binnen kan?1 Welke feiten zijn u bekend over het geweld tegen en de humanitaire situatie in het vluchtelingenkamp?

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat Turkije een aanval heeft uitgevoerd op vluchtelingenkamp Mahmur? Zo ja, wat is uw oordeel? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Veroordeelt u Turkse aanvallen op dit vluchtelingenkamp? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Acht u dergelijke aanvallen, waar Irak geen toestemming voor geeft, illegaal? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat vindt u van het optreden van de lokale Iraakse autoriteiten richting het vluchtelingenkamp? Is dit proportioneel? Zo ja, waarom?

Vraag 6

Worden volgens u in kamp Mahmur onder de huidige omstandigheden de rechten van vluchtelingen gewaarborgd conform het VN-vluchtelingenverdrag? Zo ja, hoe verhoudt dat zich tot de indringende roep om hulp van de bewoners? Zo nee, bent u bereid hierover in gesprek te gaan met de relevante autoriteiten?


X Noot
1

Urgent Appeal: Imminent Humanitarian Crisis in the Mahmur Refugee Camp, 30 juli 2019 (Deze is als bijlage bij de vragen gevoegd).


Indiener

Sadet Karabulut (SP)


Gericht

Stef Blok (VVD)


descriptionAccess ( 10421 )

Publicatiedatum
9 Augustus 2019Gerelateerd

Een vluchtelingenkamp in het noorden van Irak

Het bericht ‘Nederland stuurt Yezidi’s terug naar de tentenkampen en dat is tegen de eigen regels zeggen advocaten’

De Iraakse weigering om IS-strijders uit Syrië te berechten

Een Nederlandse luchtaanval in Irak waarbij tientallen burgerslachtoffers zouden zijn gevallen

Het feit dat Nederlandse luchtvaartmaatschappijen tot 8 januari over Irak en Iran bleven vliegen en over de opvolging van aanbevelingen in het OVV-rapport over veilig vliegen over conflict gebieden

De berichtgeving dat hulpgelden niet terechtkomen bij yezidi’s en christenen

Het bericht 'Rover wil langere treinen naar Noorden'

Het opschorten van de trainingsmissie in Irak

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl