Het bericht dat agenten op werkvakantie gaan

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat agenten op werkvakantie gaan (ingezonden 6 augustus 2019).

Vraag 1

Erkent u het probleem dat er bij de berekening van de politiecapaciteit geen rekening wordt gehouden met veel meer toeristen in bepaalde gebieden? Zo nee, waarom niet?1

Vraag 2

Wordt er op plekken waar het hele jaar door veel toeristen zijn, zoals in Amsterdam, wel rekening gehouden met het grote aantal toeristen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat dit soort noodgrepen nodig is omdat er onder andere in 2013 een vacaturestop is ingesteld bij de politie?

Vraag 4

Zijn de ingezette politievrijwilligers voldoende om de problemen in Zeeland op te lossen?

Vraag 5

Wat voor oplossingen ziet u om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, aangezien het aantal fulltime inzetbare agenten de komende jaren nog verder zal afnemen?

Indiener(s)Tweedemonitor