Tweedemonitor / Kamervraag / De actieve handel in privégegevens uit het kentekenregisterDe actieve handel in privégegevens uit het kentekenregister

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15388

Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de actieve handel in privégegevens uit het kentekenregister (ingezonden 25 juli 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Actieve handel in privégegevens uit kentekenregister: Schokkend en gevaarlijk» van 23 juli 2019?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat deze gang van zaken totaal onacceptabel is?

Vraag 3

Bent u bereid een grootschalig onderzoek naar vermeende corruptie te houden, aangezien verkopers van deze gegevens stellen hun informatie van medewerkers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) te krijgen en deze personen te betalen?

Vraag 4

Bent u bereid dit onderzoek door een andere partij dan de RDW uit te laten voeren om doofpotten en onvolledige informatie te voorkomen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Stoffer (SGP), ingezonden 24 juli 2019 (vraagnummer 2019Z15368) en van het lid Remco Dijkstra (VVD), ingezonden 24 juli 2019 (vraagnummer 2019Z15371).


Gerelateerd

De actieve handel in privégegevens uit het kentekenregister

Het bericht ‘Actieve handel in privégegevens uit kentekenregister: ‘Schokkend en gevaarlijk’’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het lekken en illegaal verhandelen van persoonsgegevens uit het kentekenregister

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl