Tweedemonitor / Kamervraag / De actieve handel in privégegevens uit het kentekenregisterDe actieve handel in privégegevens uit het kentekenregister

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15388

Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de actieve handel in privégegevens uit het kentekenregister (ingezonden 25 juli 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Actieve handel in privégegevens uit kentekenregister: Schokkend en gevaarlijk» van 23 juli 2019?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat deze gang van zaken totaal onacceptabel is?

Vraag 3

Bent u bereid een grootschalig onderzoek naar vermeende corruptie te houden, aangezien verkopers van deze gegevens stellen hun informatie van medewerkers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) te krijgen en deze personen te betalen?

Vraag 4

Bent u bereid dit onderzoek door een andere partij dan de RDW uit te laten voeren om doofpotten en onvolledige informatie te voorkomen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Stoffer (SGP), ingezonden 24 juli 2019 (vraagnummer 2019Z15368) en van het lid Remco Dijkstra (VVD), ingezonden 24 juli 2019 (vraagnummer 2019Z15371).


Gerelateerd

De actieve handel in privégegevens uit het kentekenregister

Het bericht ‘Actieve handel in privégegevens uit kentekenregister: ‘Schokkend en gevaarlijk’’

Het lekken en illegaal verhandelen van persoonsgegevens uit het kentekenregister

De online handel in beschermde vogels en het nieuws dat rechercheurs hun handen vol hebben aan smokkel van bedreigde diersoorten

Het bericht ‘Teckelfokkerij nog in bedrijf ondanks verwaarlozing’

Schimmige handel in Uber-accounts

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl